Проблеми на дърветата в градска среда

Доц. д-р Момчил Панайотов от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио Видин относно проблеми на дърветата в градска среда, които страдат и от човешка намеса, и от климатичните промени.

Влажната зона “Долни Богров – Казичене” – красива, но без план за управление

Дина Сиракова от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио София относно влиянието на климатичните промени върху защитените зони и по-специално за защитена зона “Долни Богров – Казичене”.

А това в жълтия контейнер ли да го изхвърля?

Представяме съвместен материал на д-р Надежда Ангелова с Ани Коджаиванова от Капитал. Материалът е разработен в рамките на лабораторията „Наука и журналистика за климата“.

Николай Петков: Постигнатото съгласието на СОР27 за създаване на фонд “Загуби и щети” е напредък

Николай Петков от авторския ни екип пред БНР “Благоевград” относно изводите от изминалата конференция по климатичните промени – COP27.

Младият еколог Николай Петков след COP27: Сега е моментът България да използва този затварящ се „прозорец на възможности“ за по-ефективна икономика

Николай Петков от авторския ни екип в интервю за 3e-news относно по-важните събития и изводи от изминалата конференция за климатичните промени COP27.

Липсва напредък в понижението на емисиите на парниковите газове

Николай Петков от авторския ни екип пред БНР “София” относно изводите от изминалата конференция по климатичните промени – COP27.

Човешката дейност засилва парниковия ефект и Земята не може да се охлади, каза климатологът Симеон Матев

Симеон Матев от авторския ни екип в интервю за БТА относно промените в климата в света, в България и очакваното време през зимата.

Проектът “Разкриване” търси причините за счупения разговор за климата

Д-р Милена Статева от авторския ни екип участва в интервю за предаването “Лабиринти на познанието” по БНР “Христо Ботев”, в което разказва за проекта “Разкриване”, в който се прави анализ за проблемите на комукирането на киматичните промени в България. Материалът е разработен в рамките на лабораторията „Наука и журналистика за климата“.

Чистият въздух – отговорност на всички

Христо Панчев от авторския ни екип в интервю за БНР относно проблемите, свързани със замърсяването на въдуха и мерките, които могат да се предприемат.

80% от вредните емисии са произведени от богатите. Може ли да компенсира обикновеният човек, загрижен за климата?

Д-р Милена Статева от авторския ни екип участва в интервю пред БНР “Хоризонт”, в което разказва за проекта “Разкриване”, в който се прави анализ за проблемите на комукирането на киматичните промени в България.