ClimAlt: Правни казуси: някои примери за съдебни дела за климата

В лекция 6.1 ще се спрем на идеята за климатична справедливост: нейната история, действащи лица и съдебни спорове. В края на лекцията ще научим какви са основните правни принципи, с които се обосновават съдебните дела за климата. Ще разгледаме и конкретни случаи в Холандия, Пакистан, САЩ и Норвегия.

ClimAlt: Съдебни дела за климата

В лекция 6.1 ще се спрем на идеята за климатична справедливост: нейната история, действащи лица и съдебни спорове. В този урок са представени целите и същността на съдебните дела за климата.

ClimAlt: История на движението за климатична справедливост

В лекция 6.1 ще се спрем на идеята за климатична справедливост: нейната история, действащи лица и съдебни дела. В настоящото видео е разгледана историята на движението – въвеждане на определение за климатична справедливост от CorpWatch; Първа алтернативна международна среща на върха по въпросите на климатичната справедливост в Хага; 27 принципа от Бали; Декларация от Дърбан и др.

ClimAlt: Климатична справедливост – въведение

В лекция 6.1 ще се спрем на идеята за климатична справедливост: нейната история, действащи лица и съдебни дела. В този видео-урок ще разберем защо е необходима климатичната справедливост, какво е климатичен дълг и ще се запознаем с произхода на движенията за климатична справедливост.

Какво е „климатична справедливост“

Всекидневно ставаме свидетели на последиците от климатичните промени – опустошителни пожари, урагани и бури, наводнения и засушавания. Климатичните промени макар и с различни проявления се случват навсякъде и засягат всеки един от нас. Но не всеки един е засегнат еднакво и докато последиците за едни могат лесно да бъдат преодоляни, то за други по-уязвими групи от обществото те могат да бъдат катастрофални. Това поражда необходимостта да се гледа на климатичните промени не само от екологична гледна точка, но и от политическа, етична и социална и икономическа. Именно с тези въпроси се занимава и „климатичната спаведливост“ (climate justice).