ClimAlt: Социално-икономически въздействия от климатичните промени и социална устойчивост

Лекция 4.1 – “Енергийна бедност и други социални предизвикателства”, е насочена към социално–икономическите измерения на промените в климата, с фокус върху енергийната бедност. В първа част е дадено кратко въведение в темата за социално–икономическите въздействия от изменението на климата и социалната устойчивост. Разгледани са проблемите около равенството и справедливостта в контекста на задълженията на различните държави за намаляването на въглеродните емисии.

“Вокс вириди”, еп. 204 – Циментирай това: бетон, моркови и климат

Авторът ни Христо Панчев се включва в поредицата на подкаста Ratio – “Вокс вириди”, в която той разказва за същността на бетона и въздействията, които производството и употребата му оказват върху околната среда, климата и обществото.

Бетонът, основен градивен елемент и едно от най-разрушителните творения на цивилизацията

Здрав, устойчив на времето, достъпен и сравнително евтин, бетонът остава най-използваният строителен материал в света. Наред с безспорните качества обаче, под сянката на бетона се крият и много проблеми. Индустрията допринася за промяната в климата като производството на всеки тон цимент изхвърля почти толкова СО2 в атмосферата. Праховите частици и замърсяването пък носят редица здравни рискове. Бетонирането на света около нас е свързано с редица културни, психологически и социални последствия. Не на последно място – бетонът е предпочитано място за прикриване на държавна корупция и престъпна дейност в огромни размери и с глобални последствия за човека и природата.

Икономическо‌ ‌развитие‌ ‌и‌ ‌климатични‌ ‌промени‌ ‌

Защо климатичните политики са най-вече икономически политики Румяна Мишонова е доктор по социология и експерт в областта на кръговата икономика…