Как новото право на човека на здравословна околна среда може да ускори борбата с климатичните промени?

Правата на човека и изменението на климата са неразривно свързани. Зачитането на правото на здравословна околна среда става все по-разпространено в европейски и международен план. Съдебните производства и гражданското участие са само някои от способите, чрез които правото на здравословна околна среда може да влияе на процесите на вземане на решения, подвеждането на държавните органи под отговорност и постигането на справедливост. Съдебните спорове за климата нарастват в световен мащаб, като са се увеличили повече от 2 пъти от 2019 г. насам.

Оля Пенева: Бизнесът представя различни продукти за зелени – недейте да вярвате, а задавайте въпроси!

Оля Пенева от екипа ни в предаването “България, Европа и светът на фокус” на Радио “Фокус” относно връзката между климатичните промени и човешките права.