ClimAlt: Климатична справедливост – въведение

В лекция 6.1 ще се спрем на идеята за климатична справедливост: нейната история, действащи лица и съдебни дела. В този видео-урок ще разберем защо е необходима климатичната справедливост, какво е климатичен дълг и ще се запознаем с произхода на движенията за климатична справедливост.

Какво е „климатична справедливост“

Всекидневно ставаме свидетели на последиците от климатичните промени – опустошителни пожари, урагани и бури, наводнения и засушавания. Климатичните промени макар и с различни проявления се случват навсякъде и засягат всеки един от нас. Но не всеки един е засегнат еднакво и докато последиците за едни могат лесно да бъдат преодоляни, то за други по-уязвими групи от обществото те могат да бъдат катастрофални. Това поражда необходимостта да се гледа на климатичните промени не само от екологична гледна точка, но и от политическа, етична и социална и икономическа. Именно с тези въпроси се занимава и „климатичната спаведливост“ (climate justice).