Климатека търси специалист по комуникации и връзка с медии

Позицията е отворена от 01.01.2021 г. и е на ½ работен ден, с гъвкавост в работното време и дистанционна работа.

Търсим ново попълнение в екипа ни, което да подпомага комуникационните и координационните ни дейности. В зависимост от уменията и експертизата на кандидата, ролите и натоварването ще бъдат разпределени в екипа между него и настоящия координатор. Ролята включва както стратегически, така и оперативни функции.

Роля

  • Развитие на партньорска мрежа с медии и журналисти: установяване на контакти и споделяне на регулярно авторско съдържание;
  • Комуникационна: публикуване на съдържание и модерация в соц. мрежи и сайт;
  • Редакторска: асистиране в редакцията на авторските ни публикации;
  • Участие в стратегическото развитие на проекта, както и развитие на стратегически партньорства (медии, учени, организации, институции и др.)
  • Следене и познаване на актуалните теми и участие в избора на теми и идеи за публикации.

Умения и експертиза

  • Разбиране и опит в/с медии (като журналист/редактор или др.)
  • Желателно е кандидатът да има опит и разбиране по темата за климатични промени, екология и др. (но не е задължително);
  • Опит с проектна координация;
  • Умение за работа в екип;
  • Самоинициативност и независимост.

Свържете се с нас:

Ако проявявате интерес, изпратете ни CV и как смятате, че можете да допринесете за развитието на проекта на посочения имейл до 23.12.20 г.: info@climateka.bg


Климатека

Климатека е информационна платформа за климатичните промени, която създадохме юни 2020 г. В нея представяме причините и следствията от климатичните промени в научнопопулярен стил и на достъпен език. Екипът на Климатека се състои от проектен координатор и трима доктори по природни науки, които пишат авторски публикации. Повече за екипа тук. Партнираме си с няколко други информационни платформи за климатичните промени в Централна и Източна Европа (Румъния, Сърбия и Унгария).

Нашата цел е да представяме науката за климата на достъпен език. Правим това като развиваме партньорска мрежа от медии, чрез които да достигаме до по-широк кръг от хора. Амбицията ни е също да развием и по-широк кръг от учени и експерти, които да говорят за проблема и по този начин да допринесем за по-високата информираност по темата.