Социалните науки и мястото им в дебата за климата

Д-р Милена Статева гостува в предаването “Нашият ден” по БНР „Христо Ботев“. В програмата нашият автор коментира дали науката за обществото може да говори за климата.

“Социалните науки и изобщо науките за хората и обществото могат да помогнат с една гледна точка, която се състои в това – да предположи, че хората всъщност нямат нужда да бъдат убеждавани и прекомерно информирани за това какво се случва с климатичните промени, защото вече има много информация.

По-скоро това, което трябва да стане, е да повярваме в мъдростта на хората и да се опитаме да разберем защо се объркват толкова от климатичните промени. Защо не реагират, какво правят, като ги смятаме за експерти и хора, които имат своята гледна точка, причини и мотивация да се държат по един странен от гледна точка на конвенционалната наука начин.”

Личните страхове

“Да загубим цялата планета, поне на несъзнавано ниво, предизвиква един огромен страх за оцеляване и това често предизвиква обратната реакция – потискаме мислите за този проблем и се опитваме да си докажем, че го няма, защото не знаем какво да направим.

Ценността и приносът в участието на социалните науки се състои в това да разбере какви процеси съпътстват климатичните промени, които са довели до сегашната криза. Както и какви процеси биха съпътствали мерките и ги съпътстват. Социологията сама по себе си като наука, която е много широка и разнообразна, всъщност се опитва да се вгледа в една невероятно комплексна картина от гледна точка на отделния човек в контекста на голямата система.”

Оригиналната публикация, заедно с пълния запис от гостуването, виж тук.