Симеон Матев пред “24 часа”: Почти два пъти скочиха бедствията, щетите са за милиони долари

Авторът ни Симеон Матев в интервю за “24 часа” за нарастващите щети от природни бедствия през последните десетилетия.

Почти двойно се увеличиха бедствията в природата за последните 20 години, довели до смъртни случаи и големи икономически загуби. Това се посочва в доклад на службата за намаляване риска от бедствия към ООН.

От своя страна бедствията нанасят материални щети на стойност милиони долари. Те се оказват причина за хилядите жертви всяка година.

През периода 2000 – 2019 г. природните бедствия са се увеличили с 43%. Пострадалите нарастват с около 19%, а жертвите с около 3%. Икономическите загуби са нараснали с 46% – приблизително с толкова нараства и броят на бедствията.

Най-голям брой бедствия се падат на наводненията и бурите, а най-голям ръст за последните 20 години имат екстремните температури, поясни климатологът Симеон Матев, който е и автор в Климатека

Най-голям брой събития за периода 2000 – 2019 г., довели до бедствие, заемат наводненията с дял от 44%, следвани от бурите с 28%. Бурите най-често засягат крайбрежните общностите в близост до океаните и моретата. На трето място са земетресенията с 8%.

При сравнение на двата периода 2000 – 2019 г. и 1980 – 1999 г. най-голямо нарастване с близо 69% се отчита при екстремните температури. В тях се включват както студените, така и горещите вълни, като над 80% от тези 432 случая за последните 20 години на екстремни температури се падат на горещите вълни, което е свързано с ефектите на Глобалното затопляне.

Следващо събитие по ръст – с 57% или повече от два пъти за последните 20 години, заемат наводненията. В значителна степен наводненията са резултат от интензивните валежи, които през последните години в контекста на климатичните промени, също бележат голям ръст. 

Интензивните валежи – зачестяващи явления в условията на климатични промени. Съвсем закономерно, с оглед зависимостта им от наводненията, на трето място с ръст от 32% за последните 20 години са свлачищата.

В географски аспект за последните 20 години най-много бедствия е претърпяла Азия. Там са се случили 3068 бедствия. Азия е следвана от Северна и Южна Америка с 1756 и Африка с 1192 бедствия. Големият брой събития в Азия са резултат – от една страна, на природните дадености на самия континент, а от друга – на голямата гъстота на населението в повечето страни там.

От страните най-потърпевша е Китай с 577 природни бедствия, следвана от САЩ с 467. При сравнението на различните групи бедствия излизат и съществени разлики. В САЩ има по-малко геофизични бедствия, но повече метеорологични и климатични, като най-голяма е разликата при горските пожари.

От 10-те най-засегнати от бедствия страни, осем са от Азия, подчерта синомптикът Симеон Матев. Но има значителни разлики между видовете бедствени събития в тези държави. В Индонезия 30% от бедствията са геофизични, обясни той, а 65% са хидроложки. Тези две групи съставляват 95% от общия брой бедствия. Обратно, във Виетнам 52% от събитията са хидрологични, а 45% метеорологични, което представлява 97% от общите събития в страната.

Като цяло бедствията свързани пряко с атмосферни процеси – като наводнения, бури, екстремни температури, суши, горски пожари и свлачища, показват нарастване от 3686 броя през периода 1980 – 1990 г до 6681 броя през периода 2000 – 2019 г. или нарастване с 45%. Голяма роля за това имат именно климатичните промени и свързаните с тях промени в атмосферата, които предизвикват бедствия.

След представения доклад от Службата за намаляване риска от бедствия към ООН, изтъкнаха пред страните членки необходимостта от по-строго спазване на заложените мерки в Парижкото споразумение от 2015 г. – а именно, намаляване на емисиите с парникови газове със 7,2% на година през следващото десетилетие, за постигане на целта от повишение само до 1,5 °С на глобалната температура от 1850 г. до 2050 г. А според данни на National Oceanic and Atmospheric Administration средната глобална температура в момента е с 1,1 °С по-висока от доиндустриалната епоха.

Оригиналната публикация на “24 часа” виж тук. Статията на Симеон Матев относно природните бедствия в Климатека може да прочетеш тук.