Радина Калдамукова: Наложително е да възстановим естествените водни цикли

Радина Калдамукова от авторския ни екип в интервю за БНР Благоевград относно проблемите, свързани с нуждата от по-добро управление на водите.

Експертите са на мнение, че прекъсването на естествените водни цикли, повсеместната сеч и обезлесяване, са причини както за тежките наводнения, така и за сериозните засушавания в целия свят. С тази убеденост е и глобалното движение на градостроители, експерти по водите, еколози и инженери, които се опитват да възстановят естествените водни цикли. Тяхната дейност е наречена „un-engineering”, т.с  завръщане към естествените процеси, които включват например предоставяне на достатъчно пространство на реките за разширяване и свиване, за да се противодейства на скоростта на водата и наводненията. „Да, точно така, завръщане към природата. Ние осъзнаваме, че този воден цикъл, цялата система е свързана. Не можем да разглеждаме само една река или само подпочвените  води. И колкото по-бързо това ни стане ясно, толкова по-добре“.

Младият учен посочи редица примери за интелигентно управление на водите и за изграждане на синьо-зелената (вода и растителност) инфраструктура, като един от най-важните елементи за устойчиво развитие в градовете. „Също така на локално ниво можем да използваме дъждовната вода, която е много ценен ресурс, който най-често отива в канализацията. Или чрез специални филтри можем да филтрираме така наречената „сива вода“, която ползваме за миене, от пералнята и т.н. Дори мой познат от Финландия е измислил такава система душ, с която водата се рециклира един вид  и следващият човек  може  да я използва отново, без да се хаби нова вода или да се затопля до определена температура“, разказа още Радина Калдамукова.


Пълният запис от интервюто изслушай тук. Статията на Радина Калдамукова относно водния баланс прочети тук.