Пресклуб: “Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”

Експерти ще представят новата програма за енергийна ефективност, която ще инвестира над 1,4 млрд. лв. в жилищни сгради.

“Климатека”, Центърът за енергийна ефективност “ЕнЕфект” и инициативна група “Да обновим България” ви канят на 1 ноември 2022 г. на семинар: “Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, посветен на новата програма за енергийна ефективност на жилищни сгради по Националния план за възстановяване и развитие, която се очаква да влезе в действие от началото на месец ноември т.г. 

Ще ви очакваме в пространството “SOHO” на ул. Искър №4, зала SoHall, а събитието ще продължи от 14:30 до 17:30 ч

Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще инвестира над 1,4 млрд. лв. за енергийна ефективност на жилища с минимум 4 апартамента в цялата страна. Предстоящата програма за реновиране ще има два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 15.02.2023 г., а вторият – до 31.03.2023 г., като на този етап предвижда предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Предвижда се минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда или блок-секция да е 100 000 лв., а максималният да не може да надхвърля 6 500 000 лв.

Сред лекторите на семинара ще бъдат:

 • Драгомир Цанев от “ЕнЕфект”, 
 • Минчо Бенов от “Хабитат България”, 
 • Тодор Попов от Община Габрово, 
 • Проф. Димитър Назърски от Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС), 
 • Цвета Наньова от Българо-австрийска консултантска компания (БАКК), 
 • Иван Велков от Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и Българската стопанска камара (БСК), и др.

Основни аспекти, на които ще се спрат експертите са: 

 • Защо е необходимо предварително да бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт? Кои разходи се поемат по програмата? 
 • Какви са критериите за оценка и класиране на сградите, които кандидатстват? Кои сгради са с предимство?
 • За колко сгради ще стигне финансирането и какво ще стане с другите, за които средствата не достигнат?
 • Как ще става финансирането за подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата; 
 • Как ще се подават предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата и как ще се работи в партньорство с общинската администрация, където се намира сградата; 
 • Има ли изисквания кога трябва да бъдат готови енергийните обследвания и техническите паспорти, как ще бъдат проектирани сградите, и др.
Програма“Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”
14:30-14:45
Откриване и представяне на лекторите Климатека / ЕнЕфект
Сесия 1:Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради
14:45-15:00Представяне на програмата в контекста на европейските и национални политики за енергийна ефективност
Драгомир Цанев, ЕнЕфект
15:00-15:15Какви бяха слабостите на старата програма и постигнахме ли целите си?
Проф. Димитър Назърски (БАИС/УАСГ)
Сесия 2:Управление и финансиране
15:15-15:30Промяна или още от същото: изпълнява ли се заложеното в НПВУ – устойчиво финансиране, промени в ЗУЕС, обслужване на едно гише?
Цвета Наньова, БАКК
15:30-15:45Как трябва да се управлява процесът на сградно обновяване?
Иван Велков, БГФМА/БСК
15:45-16:00С какви трудности се сблъскват общините и какво може да се подобри?
Тодор Попов, Община Габрово
16:00-16:15Заключение: за какво да внимаваме, когато следим програмата за обновяване?
Минчо Бенов, Хабитат България / Коалиция “Достоен дом”
16:15-16:45Въпроси и отговори
16:45-17:30Коктейл и неформална дискусия

Събитието е предназначено за журналисти и представители на медиите. Необходима е предварителна регистрация на следния линк.