“Ти и науката”, епизод 9: Ще зачестят ли буреносните капризи на времето?

Авторът ни д-р Симеон Матев гостува в подкаста на Обекти, “Ти и науката”, където представя изводите от последния доклад на IPCC.

Шестият оценъчен доклад на Междуправителствения панел по изменението на климата, представен през август тази година, показва недвусмислено, че глобалното затопляне настъпва много по-бързо, отколкото си мислехме, и че човечеството вероятно носи почти цялата вина за това. Какво се случва с нашата планета, реалистично ли е да смятаме, че все още можем да променим нещата към добро и какъв личен пример трябва да даде всеки един от нас? 

На тези и още много други въпроси отговаря Симеон Матев – доктор по климатология и един от авторите в сайта „Климатека“. Защитава докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“, а в момента е асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“. Основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси.

За пълния запис на участието, виж тук.