Ноември 2020 г. – най-топлият в инструменталната история

В Европа средните температури за есен 2020 г. са най-високите за момента

Симеон Матев е доктор по климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“, като основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси. Има богат медиен опит, бил е в екипа на „Времето“ в почти всички наши телевизии, както зад кадър, така и в ефир.

Тази година ноември е с най-високите средни температури в глобален аспект, като отново най-голяма положителна аномалия има в Арктика и Сибир, като концентрацията на морски лед в Арктика е на второ място по най-малка площ. В България средните температури бяха около нормата, докато Европа отчита най-топлата есен в историята.

Според обобщената информация от европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) средната температура през ноември 2020 г. в глобален план е с 0.77 °C по-топъл спрямо стандартния климатологичен период (1981–2020 г.). Тазгодишният октомври е с 0.13 °C по-топъл от рекордьорите до момента 2016 г. и 2019 г. 

По света

В регионален план ноември 2020 г. е с най-голямо положително отклонение от нормите в полярните райони на северното полукълбо (фиг. 1). Най-голяма отново е аномалията над Северния ледовит океан и големи части от Сибир. Подобни аномалии се наблюдават и около Беринговия проток и прилежащите му суши, над Скандинавския полуостров и около Тибетското плато. В Австралия тази година отчитат рекордно топъл ноември от началото на инструменталните измервания на континента. По-топло от нормалното е и в голяма част от Антарктида. 

Фиг.1. Отклонение на средната температура на въздуха за ноември 2020 г. спрямо нормата за 1981-2010 г. за цялото земно кълбо. Източник: C3S/ECMWF

Обширна и мощна област на високо налягане с център над Казахстан стана причина за дълги студени периоди в части от Централна Азия. Районът източно от Каспийско море отбеляза чувствителна отрицателна аномалия от порядъка на 5 °С. Между 2 и 4 °С под норма са средните ноемврийски температури в Иран, Пакистан, Северна Индия и Западна Антарктида. Под нормата са били температурите и в Северна Канада, източните части на Бразилия, Южна Гренландия и Източна Сахара

Под влияние на продължаваща Ла Ниня в Тихи океан в близост до Екватора температурите на въздуха остават по-ниски от обичайните. По-студено е било и над части от Южния Атлантик и южната половина на Индийския океан, докато над останалите водни участъци е било над норма.

Европа

В Европа месец ноември 2020 г. има положителна аномалия 2.2 °C над средната за периода 1981-2010 г. Това е с 0.2 °C по-ниска стойност от най-топлия до момента ноември 2015 г. и е точно толкова, колкото и ноември 2009 г. 

Фиг.2. Отклонение на средната температура на въздуха за ноември 2020 г. спрямо нормата за 1981-2010 г. в Европа. Източник: C3S/ECMWF

В регионален план относително най-топло на Стария континент е било на Скандинавския полуостров (фиг. 2). В Норвегия, Швеция и Финландия ноември 2020 г. е най-топъл в историята на страните, като базата данни в тези страни води началото си от края на XIX и началото на XX в. Над почти целия континент се отчитат положителни аномалии с изключение на малки части от Балканите, където температурите са били около и малко под нормата. 

В нашата страна ноември 2020 г. е едни от малкото месеци напоследък, който по отношение на средните температури е в норма спрямо периода 1981-2010 г. С изключение на планинските райони, които са с положителна аномалия от 1 до 2 °C, а останалата част на страната се вмества с отклонение близко до нормата. Дори има райони, като средното течение на река Струма и някои низини, в които средната месечна температура за ноември е по-ниска с повече от градус от средната, т.е. в тези части месецът е бил студен. 

Есен 2020 г.

Ноември е последният месец на климатичната есен, която включва и месеците септември и октомври. Изминалата есен 2020 г. е най-топлата за Европа с 1.9 °C положителна аномалия спрямо нормата. По този начин се надминава рекорда на есен 2006 г. с 0.4 °C (фиг. 3).

Фиг.3. Отклонение на средната температура на въздуха за есен (септември, октомври, ноември) 2020 г. спрямо нормата за 1981-2010 г. в Европа от 1979 до 2020 г. Източник: C3S/ECMWF

Есента тази година е с голяма положителна аномалия в Сибир и Арктика, като това неминуемо се отразява и на площите заети с морски лед. След рекордно ниското ниво през октомври 2020 г., морският лед в Арктика през ноември 2020 г. е около 9 млн. км2 и е на второ място по най-малка площ след ноември 2016 г., като разликата не е голяма (фиг. 4.). На трето място остава ноември 2012 г. 

Ледена покривка

 Фиг.4. Отклонение в % на покритата с морски арктичен лед площ спрямо нормата за 1981-2010 г. Средната площ с морски лед за периода 1981-2020 г. е 10.6 млн км2   Източник: C3S/ECMWF

В Антарктика площта на морския лед за ноември 2020 г. се равнява на средната за периода 1981-2010 г., но в регионален план има големи различия. Над средната е концентрацията на морски лед в моретата Рос, Уедъл и Амундсен, докато в морето Белнгсхаузен, както и в частта на Индийския океан площите с лед са под средните. 

Ноември 2020 г. продължи възходящата тенденция на положителни аномалии на средните температури в глобален мащаб. Според предварителните оценки за 2020 г. ще бъде в топ 3 на най-топлите години от доиндустриалната епоха до днес. Това ще засили необходимостта от вземане на спешни мерки и най-вече прилагането им по отношение на постигане на въглеродна неутралност с цел забавяне повишението на температурите. 


*Публикацията е част от поредица, която прави обзор на метеорологичните и климатичните условия на глобално, регионално и локално ниво. Ежемесечните публикации излизат в рамките на следващия календарен месец и са базирани на обзор на Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) за предходния месец.


Виж още: 


В публикацията са използвани материали от: