Защо е важно възстановяването на екосистемите

Емилия Пръмова от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио Видин относно възможностите и начините за възстановяването на екосистемите.

Възстановяването на екосистемите е от ключово значение за борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие и намалява рисковете за продоволствената сигурност. Около тази позиция се обединиха членовете на Европейския парламент във връзка с новия Закон за възстановяването. До 2030 година Европейския съюз (ЕС) трябва да въведе мерки за възстановяване, които да обхващат поне 20% от неговите сухоземни и морски територии, твърдят евродепутатите.

В момента е постигнато политическо споразумение между трите европейски институции- Парламента, Комисията и Съвета, но предстои този закон да бъде одобрен от държавите членки. Окончателното гласуване на закона предстои през февруари тази година. Ако бъде приет страните- членки ще трябва да предоставят на Комисията национални 2-годишни планове за възстановяване след влизане на закона в сила, ще трябва да показват и как постигат тези цели. Редовни доклади за напредъка на ниво ЕС ще изготвя Европейската агенция по околна среда. Това обясни Емилия Пръмова – част от авторския екип на Климатека, с дългогодишен опит в академичния свят, изследвайки екосистемните услуги. Това са услугите, които екосистемите предоставят за

благосъстоянието на хората. В момента работи в организация, която предоставя технически решения, които са свързани с обработката и представянето на данни за проекти, които имат за цел възстановяване и опазване на природата и екосистемите. Емилия Пръмова живее и работи в Германия. Сподели, че от февруари започва работа в компания, която се занимава с акустичното измерване на измененията в екосистемите.

“Здравите екосистеми, те регулират много процеси. Регулират водата, регулират въздуха. И както знаем, последните години България има сериозен проблем от наводнения. Те всъщност са толкова силни, причиняват такива щети, защото, например, почвите не могат да задържат тази вода. Здравите екосистеми регулират водата, регулират това изсипване внезапно на големи количества вода, за да не довежда този феномен до бедствия. Когато екосистемите са в лошо състояние тези процеси просто не работят. И същото важи и за сушата, защото те регулират подпочвените води. Когато има дълги периоди на суша, този процес го няма и капацитетът на екосистемите да задържат вода, която да е от полза в период на суша също е намален”, каза Емилия Пръмова.

В момента такъв проблем има в региона на Бремен в Германия, където живее експертът. Заради дъждовете последните няколко седмици са наводнени селските региони около Бремен. Няма обаче големи щети, защото в Германия от години се работи за възстановяване на екосистемите, обясни Емилия Пръмова: 

“Активно се залесяват различни зони и се посаждат растения, не само дървета. И други растения имат благоприятна функция. Затова може да се каже, че няма толкова сериозни последствия от сегашните наводнения тук, в този регион конкретно. Разбира се, имало е и бедствени положения, но, за щастие този път не беше така. Защото също и тук в моя град, в Бремен, се работи много по адаптация към промените в климата, за да се избягват такива бедствени положения. Изграждат се различни конструкции, т.нар. “сиви” и “зелени” конструкции, където природата работи заедно с техническите решения на човека.”

Възстановяването на една екосистема не спира със залесяването. Дърветата трябва да оцелеят, трябва и да сме сигурни, че сме избрали точния вид дървета и растения за даден регион и за даден проблем, защото ако проблемът е хидрологията или наводненията, тогава трябва да се обмисли много добре какви дървета ще се посадят и къде, ако искаме да се регулира този процес, каза още Емилия Пръмова и добави:

“Има много примери за засаждане на монокултури или големи площи, засадени с един вид бързорастящо дърво, което поглъща бързо въглерод, което, обаче има негативно въздействие върху биоразнообразието, върху екосистемни услуги като регулирането на водата и т.н. Много популярен пример за това е засаждането в Латинска Америка на големи площи с евкалиптови дървета, което не е естествен вид в този регион, който влияе лошо на водните цикли.”


Пълния запис от интервюто изслушай тук.