Негативният екологичният отпечатък на модната индустрия тревожи с мащаба си

Интервю на д-р Надежда Ангелова от авторския ни екип в БНР – Радио Благоевград относно негативното влиянието на модната индустрия върху климатичните промени.

Всяка година в продажба (по различни данни) се завъртат между 80 и 100 милиарда модни артикула. За последните 20 години потреблението на такъв тип продукти е нараснало с 400%. Впечатляващите факти съобщи в интервю за Радио Благоевград д-р Надежда Ангелова главен асистент в катедра “Неорганична химия” на ФХФ на СУ “Св. Климент Охридски” и част от авторския екип на платформата „Климатека“. 

Данните сочат още, че производството на облекло представлява 10% от глобалните въглеродни емисии и е вторият по големина индустриален замърсител.

Като всяко едно производство  се изисква енергия, за да бъде то задвижено. Оттам идват високите емисии на парникови газове, които се отделят в атмосферата от текстилните фабрики и предприятия. Същевременно се отделят и други газове – серни и азотни оксиди,  които  имат негативно влияние. Това е относно въздуха. Водата е изключително важна суровина за производството на текстил: тя се консумира в много големи количества и бива замърсена, не винаги достатъчно добре пречистена, преди да стигне до водните басейни. И третият аспект на екологичния отпечатък, който има модната индустрия, вече е непотребната дреха, какво е нейната съдба, след като вече не се използва и колко време е необходимо, за да се разгради напълно и на какво се разгражда“,

очерта основните щрихи на проблема д-р Надежда Ангелова.

Какво може да направи индустрията, за да намали негативното си влияние? Кои са държавите, които са най-големи производители и къде е България? Каква е роля на потребителите и на така наречената  “бърза мода”? – Тези и още акценти чуйте в интервюто с д-р Надежда Ангелова.


Цялото интервю изслушай тук.