Климатичните промени и горите

Момчил Панайотов от авторския ни екип разказва за БНР Видин относно очакваните отражения на измененията на климата върху горите.

Климатичните промени са тема, която засяга всички нас, защото всички живеем в една обща земя и когато нещо с климата се движи в посока, която не е добра за хората, това засяга цялото общество, каза д-р Момчил Панайотов.

“България е една от страните, която се намира в Южна Европа и според климатичните модели може да очакваме доста неприятни изменения в бъдеще в посока по-чести суши, горещи вълни през летните периоди, промяна на режима на някои месеци на валежите, общо повишаване на температурите и това съответно може да има много сериозни ефекти, особено върху природните екосистеми. Неща като това, което се случи преди една седмица само в южните склонове на Балкана, под тях всъщност, това наводнение, такива процеси се очаква да станат много по-чести. И съответно това е само един от ефектите, възможните, на климатичните промени”, заяви доц. Момчил Панайотов.

Горите са най-широко разпространените екосистеми в нашата страна и логично те ще бъдат доста сериозно засегнати. Земеделието също, но там поне има варианти за по-бърза адаптация като поливане, промяна на културите. Докато при горите адаптацията се случва много по-бавно. Близо 40% от територията на България са горски екосистеми и животът на хората доста зависи от горите. От страна на климатичните промени има много неизвестности по това как ще реагират различните типове, а това буди притеснение, според доц. Панайотов.

“Първото, което забелязваме е страдане на създадени изкуствено гори, които са създадени в миналия век. Това са предимно залесявания с борове – бял бор и черен бор. Те са много често изнесени извън естественото разпространение на тези два вида, по-ниско отколкото те естествено се разпространяват. Съответно не са, грубо казано видовете не са на мястото си. И сега, когато климатът става малко по-суров спрямо тези видове, те започват да отслабват, да страдат, нападат се от различни вредители и масово наблюдаваме загиване в тези култури. Това съответно за едни хора е добре, ако става дума за дърводобив, за други хора е лошо, защото изведнъж виждаме едни обезлесени територии. Изобщо не изглежда добре картината в тези култури. Непрекъснато се говори за нуждата от тяхната трансформация към широколистни гори, които са по-устойчиви в този пояс. Но това не става бързо и не става от днес за утре, а и коства средства.”, обясни доц. Момчил Панайотов.
Решения има много и трябва да се работи от днес за следващите десетилетия. Едни от мерките са спешни, като например готовност за бърза реакция при природни нарушения. От друга страна има и превантивни мерки, спрямо такива събития. По- отношение на адаптацията на горите спрямо бъдещия климат първо да се стимулира видово разнообразие в горите:

“Това дава по-висока вероятност ако някой вид не се чувства добре, другият вид, който е там, да го замести по-добре, най-общо казано. Доста важно е да толерираме тези видове, при стопанските дейности в горите, които имат повече шанс за бъдещето спрямо това, което е направено като модел за климатичните промени. Имаме разработени такива неща, за момента пилотно за Югозападна България, но те са доста валидни за други райони. В общи линии най-добре е да залагаме на бъдещето на дъбовете, тъй като те са доста пластични видове и понасят едновременно и зимните студове и летните суши и жеги.”

Пълният запис от интервюто изгледай тук. Статия на Момчил Панайотов относно климатичнит промени и горите прочети тук.