Мит: За да спрем глобалното затопляне, просто трябва да посадим повече гори

Становището на науката: Защитата на горите и залесяването няма да компенсира увеличаващите се въглеродни емисии. Още повече, засадените днес дървета след няколко десетилетия може да бъдат част от по-топла климатична зона, на която те може да не отговарят. Въглеродът, натрупан в горите, ще се върне в атмосферата поради пожари или нахлуване на вредители.

Мит: Всичко, което трябва да направим е да засаждаме дървета навсякъде. Растенията обичат въглероден диоксид. А топлият климат ускорява растежа на растенията. Дърветата ще охладят климата, като задържат въглероден диоксид и съхраняват влага. 

Според Четвъртия доклад на IPCC, реалният потенциал за намаляване на емисиите на въглероден диоксид чрез управление на горите за целия свят е между 1,27 и 4,23 Gt (гигатона) въглероден диоксид годишно (за 2030 г.). Това е около 10 пъти по-малко, отколкото изпускаме в атмосферата всяка година.

На първо място, само здравите гори на възраст 10-80/100 години, абсорбират повече въглероден диоксид, отколкото отделят. Други излъчват толкова, колкото поглъщат. А трети, дори са източник на въглероден диоксид – това са например млади дървета или стари дървета с изгнила дървесина.

Второ, дори „в разцвета на живота си” горите абсорбират въглероден диоксид с ограничена скорост от 1-35 тона въглероден диоксид/ha/година (в зависимост от региона и дървесните видове). За да се премахне половината от излишния въглероден диоксид в атмосферата, е нужно да се покрие с гори площ с размера на Европа и да се изчака около век (при положение, че се усвояват 9 тона въглероден диоксид на хектар годишно). Впоследствие произведената дървесина трябва да се съхранява безопасно: ако изгори или се разложи, тя ще върне въглерод в атмосферата.

И какъв ефект би имало масовото засаждане върху температурите? Повторното залесяване на половината обработваема земя в света (което вероятно ще доведе до глад) би намалило средната температура в края на 21 век с едва около 0,25 °C – срещу прогнозирано повишаване на температурата от 1-4 ° C.

Въпреки казаното дотук е безспорно, че съществуващите гори са съществен стабилизиращ фактор за климата. В областта на борбата с изменението на климата си струва да се съсредоточим върху защитата и възстановяването особено на тропическите и бореалните гори.

Статията е адаптирана от Nauka o Klimacie