Мит: Вулканите отделят повече въглероден диоксид от хората

Становището на науката: Хората изхвърлят 100 пъти повече въглероден диоксид в атмосферата от вулканите. Вулканите отделят около 0,3 милиарда тона въглероден диоксид годишно (фиг. 1). Това е равно на около 1% от човешките емисии, които значително надвишават 30 милиарда тона годишно.

Мит: Вулканите отделят повече въглероден диоксид от хората. „Трябва да погледнем приноса на хората за атмосферния въглероден диоксид. През последните 250 години, хората са допринесли само за 1 молекула въглероден диоксид на 10 000 частици атмосфера. Вулканите отделят много повече само с едно изригване.“

Фигура 1: Атмосферни нива на CO2, измерени в Мауна Лоа, Хавай (NOAA) и стратосферна аерозолна оптична дебелина на 50 nm (NASA GISS).

Вулканите отделят въглероден диоксид на сушата и под водата. Между 66-97 милиона тона се освобождават от подводни вулкани годишно, но същевременно новосъздадената лава абсорбира въглеродния диоксид, което създава баланс. В резултат на това подводните вулкани имат малък ефект върху атмосферните нива на въглеродния диоксид. По-голям принос имат вулканите на сушата (фиг. 2). Емисиите им се изчисляват на 242 милиона тона годишно.

Фигура 2: Кратер на вулкана Таал, Филипински о-ви. (автор TheCoffee (Mike Gonzalez).

Изчислено е, че антропогенните емисии са над 100 пъти по-високи от вулканичните. Това е видно при сравняване на нивото на въглероден диоксид в атмосферата с вулканична активност след 1960 г. Дори силни изригвания като тези на вулканите Пинатубо, Ел Чичон и Агунг имат малък ефект върху концентрацията на този газ.

Изключително мощното изригване на вулкана Пинатубо изхвърли по-малко от 50 милиона тона въглероден диоксид. Това е малко над 0,1% от годишните ни емисии от изгарянето на изкопаеми горива.

Нашите хиляди електроцентрали за въглища и газ, един милиард автомобили и други индустриални източници отделят толкова въглероден диоксид, колкото 8000 големи щитовидни вулкана, като хавайския Килауеа, биха произвели.

Статията е адаптирана от Skeptical Science и Nauka o Klimacie