Мит: Науката не е единодушна по темата за глобалното затопляне

Становището на науката: Според официалните позиции на всички големи научни организации, занимаващи се с изследвания на климата в света и на Академията на науките от 80 страни, хората причиняват глобалното затопляне. Консенсусът е поразителен. Разбира се, има отделни учени, които са скептични за това. Въпреки това са малко. 97% от климатолозите, които активно публикуват статии за климата, са на мнение, че климатът се затопля и това се причинява от човешката дейност.

Мит: 31 хиляди са подписали „Проектът за петиция“, според която учените казват, че „няма научни доказателства, че отделянето на въглероден диоксид ще доведе до катастрофално затопляне на земната атмосфера в близко бъдеще“.

Източник: https://naukaoklimacie.pl/

Полемика: Орескес срещу Пейзер

Учените формулират заключения, като провеждат изследвания и анализират данни. Научните статии, в които те представят резултатите от своята работа, трябва успешно да преминат през процеса на преглед. Всички обобщения на рецензирани научни доклади за „глобални климатични промени“, публикувани в специализирани климатологични списания с международно отразяване през 1993-2003 г., показват, че никой от учените не поставя под съмнение заключението, че глобалното затопляне е причинено от човешката дейност (Oreskes 2004 ). 75% от статиите доказват, че хората причиняват настоящите промени в климата, а 25% не повдигат темата (например статии, посветени на методите за анализ на палеоклимата).

Бени Пейзер, климатичен скептик, повтори прегледа на Орескес и обяви, че е открил 34 научно-рецензирани труда, отричащи антропогенния произход на климатичните промени. Детайлният анализ на тези 34 доклада обаче показа, че повечето от тях изобщо не отхвърлят консенсуса, а останалите са от различен тип от рецензираните научни доклади. В крайна сметка Пейзер оттегли твърденията си за прегледа на Орескес:

„Само няколко резюмета директно отхвърлят или оспорват твърдението, че човечеството причинява глобално затопляне – поради тази причина публично оттеглих твърденията си. Мисля, че никой не поставя под въпрос факта, че живеем в период на глобално затопляне. Аз също не се съмнявам, че по-голямата част от климатолозите са съгласни, че настоящото затопляне се причинява главно от човешки дейности.”

Изследването на Доран (2009)

Допълнителни изследвания потвърждават този резултат. Проучването, което беше извършено сред 3146 учени, изследващи Земята, пита: „Смятате ли, че човешките действия са важен фактор за промяна на глобалните температури?“ (Доран 2009 г.). Над 90% от участващите в проучването са с докторска степен, а 7% са с магистърска. Като цяло 82% от учените са отговорили с „да“. Но най-интересна е взаимовръзката на респонденти с експертиза в климатичните науки и техните отговори. От учените, които не са климатолози, 77% са отговорили „да“, докато сред климатолозите, които активно публикуват научни доклади за климатичните изследвания, този процент е 97,5%. С увеличаването на нивото на компетентност в науките за климата, нараства и процентът на учените, които смятат, че човешките дейности са причина за повишаване на температурата на земната повърхност.

Фигура 1: Отговори на въпроса на изследването „Смятате ли, че човешките действия са важен фактор, влияещ върху глобалните температури?“ (Доран 2009 г.). Данните за широката публика са от проучването на Gallup от 2008 г.

Най-забележителната разлика е между експертите по климатология (97,5%) и широката общественост (58%). Авторите на изследването заключават, че:.

… дебатът за реалността на глобалното затопляне и за ролята на човешката дейност сред онези, които разбират нюансите и научните основи на дългосрочните климатични промени в основата си, не съществува. По-скоро предизвикателството е как ефективно да се предаде този факт на лицата, вземащи решения, и на обществото, което все още погрешно смята, че самите учени не са убедени в реалността на климатичните промени.”

Преглед на изследването Anderegg (2010)

Този силен консенсус сред експертите е потвърден от независими проучвания за преглед на всички учени по климата, които публично са подписали декларации в подкрепа или отхвърляне на консенсуса. Изследванията показват, че 97-98% от експертите подкрепят консенсуса (Anderegg 2010). Като тяхната опитност е отчетена спрямо броя на научните им публикации. Оказва се, че средният брой документи, публикувани от скептици, е повече от половината от общата средна стойност. Така че не само броят на скептиците е много малък – опитът им също е по-малък.

Ревю на Кук (2013)

Широко цитираното проучване, проведено от Джон Кук от Университета на Куинсланд, включва анализ на 12 000 статии, публикувани в рецензирани научни списания от 1991 г. Статиите в областта на изменението на климата са разделени в три категории: потвърждаване на антропогенното глобално затопляне, отричане и неотнасящи се до тази тема.

Фигура 2. Брой научни статии от 1991 г., разделени на неантропогенно глобално затопляне (AGO), потвърждаващи и отричащи. Източник

Най-поразителното е пренебрежимият броят на статиите, които биха отрекли климатичните промени, предизвикани от човека, като се аргументира, че изменението на климата или не съществува или е естествено (напр. причинено от слънцето или природните цикли). Нараства и броят на статиите, които не се занимават с въпроса за човешкото въздействие върху настоящите климатични промени, което – както отбелязва Джон Кук – е напълно разбираемо, защото „учените вече не изпитват нужда да повтарят очевидното, точно както географите не виждат причина да се повтарят отново и отново, че Земята е кръгла.”

Научни организации, подкрепящи консенсуса

Следните научни организации заявяват, че „по-голямата част от глобалното затопляне през последните десетилетия може да се отдаде на човешката дейност“:

Консенсусът се подкрепя и от Академиите на науките от 80 различни страни.

Карта: Научни академии, поддържащи консенсус относно антропогенните промени в климата

13 държави подписаха съвместно съобщение в подкрепа на позицията на консенсуса :

 • Академия Брасилиера де Клатяс (Бразилия)
 • Кралско общество на Канада (Канада)
 • Китайска академия на науките (Китай)
 • Академия на науките (Франция)
 • Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Германия)
 • Индийска национална научна академия (Индия)
 • Accademia dei Lincei (Италия)
 • Научен съвет на Япония (Япония)
 • Академия Мексикана де Клатяс (Мексико)
 • Руска академия на науките (Русия)
 • Академия на науките на Южна Африка (Южна Африка)
 • Кралско общество (Обединеното кралство)
 • Национална академия на науките (САЩ)

Тази позиция се заема и от:

Писмо от 18 научни организации до Конгреса на САЩ гласи:

Наблюденията по света ясно показват, че климатичните промени се случват и надеждни научни изследвания потвърждават, че парниковите газове, отделяни в резултат на човешката дейност, са основната им движеща сила.

Консенсусът се подкрепя и от Съвместното съобщение на мрежата на африканските академии на науките (NASAC) , което включва следните организации:

 • Африканска академия на науките
 • Камерунска академия на науките
 • Академия на изкуствата и науките в Гана
 • Национална академия на науките в Кения
 • Националната академия за изкуства, писма и науки на Мадагаскар
 • Нигерийска академия на науките
 • l’Académie des Sciences et Techniques du Sénégal
 • Национална академия на науките в Уганда
 • Академия на науките на Южна Африка
 • Академия на науките в Танзания
 • Зимбабве Академия на науките
 • Академия на науките в Замбия
 • Академия на науките в Судан

За обобщение на консенсуса относно глобалното затопляне може да видите и Уикипедия:

Нито една уважавана научна институция с национална или международна репутация в официалното си положение не отхвърля заключенията на IPCC; последната подобна организация беше Американската асоциация на петролните геолози, която през 2007 г. промени изявлението си от 1999 г., отхвърляйки вероятността на влиянието на хората върху настоящите промени в климата, заменяйки го с липса на мнение по този въпрос.

Статията е адаптирана от Skeptical Science и Nauka o Klimacie