Мит: Дори ако се стопи всичкият лед на Земята, няма да се покачи нивото на океаните

Становището на науката: Топенето на плаващи ледове не променя нивото на водата значително. Изчезването на ледници и ледени покривки обаче, почиващи на сушата или на морското дъно – да. Водата, която тече от тях, повишава нивото на океаните. Топенето на всички сухоземни ледени покривки, особено на Антарктида и Гренландия, би повишило средното морско ниво с около 70 метра.

Мит: Топенето на ледовете не повишава нивото на водата.

Едно от последствията от глобалното затопляне е повишаването на морското равнище, главно поради увеличаването на обема на затоплящата се вода в океаните и топенето на ледени покривки и ледници. Фактът, че топенето на лед ще доведе до повишаване на морското равнище, на пръв поглед противоречи на знанията, научени от уроците по физика, че топенето на лед не влияе на нивото на водата.

Това знание се е вкоренило толкова дълбоко, че някои политици публично поставят под въпрос заплахата от глобалното затопляне и достоверността на учените.

Вярно е, че топенето на плаващ лед само в малка степен ще промени нивото на морето (промяната ще се дължи на разликите в плътността между топенето на прясна вода и солените океански води). Въпреки това, най-големите ледени покривки в Антарктида и Гренландия не са огромни айсберги, плаващи във водата. Всъщност са ледове, които са на сушата. При топенето им водата отива директно в океаните и увеличава обема им. 

Интересно е, че за да се повиши морското равнище, не е нужно ледник или ледена покривка да се стопят изцяло. Достатъчно е фрагмент от тях да се плъзне от сушата и да започне да плува в океана. Това може да бъде проверено много лесно от всеки, като хвърли кубче лед в съд, пълен с вода до ръба.

Greenland topography
Фигура 1. Топография на Гренландия. Така би изглеждала физическата карта на острова, ако ледената покривка изчезне (картата не включва изостатично издигане на терена след топене на ледената покривка, която в момента зарежда острова). Източник.

Прогнозирайки покачване на морското равнище, учените са добре запознати, че Гренландия и Антарктида не са големи айсберги, плаващи в морето и вземат това предвид. Освен това, вземат предвид и редица други фактори, като промените в гравитационното поле след промяна в разпределението на масата на Земята след стопяването на ледените покривки, изостатичните промени, промените в океанските течения и др.

Знаем, че топенето на ледници на Гренландия би повишило нивата на водата със 7 метра, ледниците в Западна Антарктида с 5 метра, а цялата ледена покривка на Антарктида с около 60 метра.

Antarctica Topography
Фигура 2. Топография на Антарктида. Това би било физическата карта на континента, ако ледената покривка изчезне (картата не отчита изостатичното издигане на терена след топенето на ледената покривка, която в момента зарежда Антарктида). Източник.

Знаем също как глобалното средно морско ниво ще се промени с известно повишаване на средната повърхностна температура на Земята. Това е известно не само въз основа на модели, но и въз основа на минали климатични промени и морско равнище.

По време на Еемския междуледников период преди 120 000 години средната температура на планетата е била с 1  °C по-висока от днешната. В същото време нивото на океаните е с 6 метра по-високо. Преди три милиона години, в плиоцена, когато концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата е близка до сегашната, климатът на Земята е по-топъл с 1-2 ° C, отколкото днес. По това време нивото на водата е по-високо с 25-35 метра. Това ще бъде и окончателното увеличение на морското равнище, ако концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата се задържи на сегашното ниво за дълго време.

Статията е адаптирана от Nauka o Klimacie