Мит: Глобалното затопляне е следствие от повишена слънчева активност

Становището на науката: През последните 35 години климатът на Земята бързо се затопля, а слънчевата активност намалява. В продължение на няколко десетилетия промените в климата напредват в обратна посока на тази, която биха индикирали промените в Слънцето.

Мит: „През последните няколко стотин години броят на слънчевите петна постоянно се увеличава, докато земната повърхност се затопля. Данните сочат, че слънчевата активност влияе на глобалния климат, карайки планетата да се затопли.” (BBC)

Фигурата показва снимка на червено-оранжев слънчев диск.
Фиг. 1. Соларен диск – изображение, което е комбинация от снимки с различна дължина на вълната. Източник: НАСА / SDO.

През последните 35 години слънцето показа тенденция за охлаждане. Въпреки това глобалните температури продължават да се повишават. Ако енергията на слънцето намалява, докато Земята се затопля, слънцето не може да бъде основният елемент, контролиращ температурата.

Фигура 2 показва тенденцията в глобалната температура в сравнение с промените в количеството на слънчевата енергия, която достига до Земята. Енергията на слънцето се колебае в цикъл, дълъг около 11 години. Енергията се променя с около 0,1% за всеки цикъл. Ако температурата на Земята се контролираше главно от слънцето, тогава тя трябваше да се охлади между 2000 и 2008 г.

Фиг. 2: Годишни промени в глобалните температури (тънка светлочервена линия) с 11-годишна плъзгащи се средни стойности (дебела тъмночервена линия). Температура от НАСА GISS . Годишно общо слънчево излъчване (TSI) (тънка светлосиня линия) с 11-годишна подвижна средна (дебела тъмносиня линия). Радиационна реконструкция въз основа на доклада на IPCC (Krivova et al., 2010 , Ball et al., 2012 , Yeo et al., 2014), коригирана и допълнена с последните измервания от проекта SORCE / TIM от G. Kopp (Kopp 2014).

Слънчевите колебания от 1870 г. насам допринасят за максимум 0,1 ° C от температурните промени. В последно време най-голямото слънчево колебание се случи около 1960 г. Но най-бързото глобално затопляне започна през 1980 година.

Някои хора се опитват да обвинят слънцето за текущото покачване на температурите, като избирателно подбират данните си. Те показват данни само от периоди, когато данните за слънцето и климата вървят в синхрон. Те правят невярно заключение, като игнорират последните няколко десетилетия, когато данните показват обратен резултат.

Статията е адаптирана от Skeptical Science