Климатичните промени и здравето на жените

Чуйте д-р Зорница Спасова от екипа ни по БНР за проекта „Климатичните промени и здравето на жените“, чийто инициатор е тя. В него са разкриват рисковете, които са пряко свързани с промените в климата и неравенствата между половете.

“Жените са по-уязвими към замърсяването на въздуха. Повече жени умират, когато има екстремни явления и трудно се възстановяват след бедствие. Жените са по-уязвими и към замърсяването на въздуха. В някои държави, където се готви на въглища вътре в помещението се отчита замърсяване на въздуха на закрито, което съкращава продължителността на живота на хората. Климатичните промени през последните десетилетия са двигател за неравенството в здравеопазването”. 

Социално-икономическите неравенства могат да бъдат задълбочени от климатичните промени, защото жените са в по-неблагоприятна финансова ситуация. 

Засягат ги повече безработицата, по-крехки са физиологично, изпълняват специфични задължения. Затова Зорница Спасова насочва усилията си в тази борба към информираните политики и създава специална дипляна, с надеждата това да доведе до фокусирани политики върху жените, децата и възрастните хора. 

Лайтмотив на дипляната е цитат от Грета Тунберг: 

 “Не може да имаме климатична справедливост без равенство на половете”.

Пълния запис от интервюто чуй тук, а статията на д-р Спасова за климатичните промени и жените прочети тук.