Март 2022 г. – вероятно това е най-студеният месец март от началото на века у нас

Данните показват, че и макар и без екстремни положителни аномалии, повишението на глобалните температури продължава с пълна сила

Д-р Симеон Матев е автор в Климатека и доктор по климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“, като основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси. Има богат медиен опит, бил е в екипа на „Времето“ в почти всички наши телевизии, както зад кадър, така и в ефир.

Март 2022 г. беше по-топъл от обичайното, с големи положителни месечни аномалии в Централна и Южна Азия, с рекордно високи месечни температури в Индия, а площите с морски лед в Антарктида бяха на второто си най-ниско равнище. По-студено от обичайното беше в Близкия Изток, в Южна и Източна Европа, като Атина и Истанбул отново бяха затрупани от сняг.

Според обобщената информация от Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) средната температура на въздуха през март 2022 г. в глобален план беше с 0,59°C по-висока спрямо предишния климатологичен период (1981 – 2010 г.) и бесецът е бил с 0,39°C по-топъл от настоящия климатологичен период 1991 – 2020 г. Според тази температурна аномалия тазгодишният март се нарежда като пети най-топъл в класацията за най-топъл месец „март“ от 1979 г., откакто има данни по този метод (Фиг. 1). За последните 10 г. глобалната средна температура през март се е повишила с 0,2°C.

Фигура 1: Отклонение на средната температура на въздуха за март 2022 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. за цялото земно кълбо от 1979 г. насам. Източник: C3S/ECMWF

Според справка в базата данни на NOAA изминалият март също е на пето място, но там статистическите данни водят началото си от 1880 г. насам. До момента най-топлият март е отбелязан през 2016 г., а останалите най-топли месеци март се заключават между 2015 г. и 2020 г. 

По света

Месец март се характеризира с по-топли от средните условия в голяма част от Австралия, Южна и Източна Азия и големи площи от Северна Америка и Централна Африка. Рекордно топли мартенски температури са регистрирани в Южна Азия и части от Северния и Западния Тихи океан. Индия отчете най-топлия си март в 122 годишната си инструментална метеорологична история, а като цяло рекордно високи мартенски температури обхващат над 5,5% от повърхността на света. Обратно, няма място на планетата ни, което да има рекордно ниски мартенски температури. Все пак, по-ниски от средните за март температури са отчетени в Североизточна Африка, Западен Сибир, Близкия Изток и много райони на Южна Америка. С най-голяма отрицателна аномалия са някои райони на Източна Антарктида. 

Фигура 2. Отклонение на средната температура на въздуха за март 2022 г. спрямо нормата за 1981  2010 г. за цялото земно кълбо. Източник: C3S/ECMWF

Температурите над морските повърхности отново са наднормени, като това важи в много голяма степен за Атлантическия и Индийския океан. Изключение правят някои райони между Гренландия и Нюфаундленд, около западния бряг на Сахара, както и в близост до крайбрежието на Аржентина. В Тихия океан се наблюдават разнопосочни температурни аномалии, като на север и запад преобладават температури над нормата, а на юг около и под нормата (Фиг. 2). За поднормените температури в тези райони допринася и продължаващата, макар и значителна отслабена Ла Ниня. По отношение на температурата на морската вода, положителната аномалия със стойност близо 4°C около Австралия причини големи промени на коралите на Големия бариерен риф

В Европа

В Европа март 2022 е със средни температури близо до климатичните норми за периода 1981 – 2010 г., като превишението е само с 0,13°C, а спрямо новия климатологичен период  1991 – 2020 г. дори е по-студен, като отклонението е – 0,43°C. Тези близки до нормите стойности на месечните аномалии затвърждават март като по-особен месец, сравнен с останалите от годината, защото в базата данни за последните 22 години има близо 10 случая на месечни аномалии, близки до нормата или по-ниски. 

Фигура 3. Отклонение на средната температура на въздуха за март 2021 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. в Европа. Източник: C3S/ECMWF

В регионален аспект март 2022 г. е наднормен над Централна и Северна Европа и поднормен в Южна и Източна (Фиг. 3). С най-голяма положителна аномалия са северните части на Норвегия. Обратно – колкото по-на юг се отива, толкова повече нарастват отрицателните аномалии. В това отношение водачи са Гърция и Турция, които бяха обект на чести и силни застудявания. В средата на месеца и Атина и Истанбул осъмнаха под снежна покривка, довела до затруднения в ежедневния ритъм на живот, особено в турския мегаполис, където бяха отменени над 400 самолетни полета, а училищата бяха временно затворени (Фиг. 4).

Фигура 4: Истанбул след снежна покривка на 14.03.2022. Източник

В България

В България средните температури през март 2022 г. бяха по-ниски от обичайните, което е в синхрон с картината в Европа, изложена по-горе. Според данни от някои станции на НИМХ, както и от стандартно разположени автоматични станции, стойностите на отрицателната аномалия спрямо периода 1981 – 2010 г. варира в широки граници от -1°C до над -4°C. С най-голяма отрицателна аномалия се отличават някои планински райони, като аномалията се увеличава с нарастване на надморската височина. В равнините и низините има известно увеличение на отрицателната аномалия от североизток на югозапад – т.е. подобно и на януари и февруари, относително по-студено е над южните райони на страната. 

Изминалият март в нашата страна най-вероятно е най-студеният март от началото на века и с голяма вероятност може да се каже, че е най-студеният март от вече далечната 1996 г. (Фиг. 5). Интересно е да се отбележи, че най-топлият март се е случил още в началото на века през 2001 г., докато за повечето останали месеци през годината рекордните положителни месечни аномалии са отчетени през последните 10 г. 

Фигура 5. Отклонение на средната температура на въздуха в България за март 2022 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. Източник: www.stringmeteo.com

Изминалият месец март ще бъде запомнен с дългия студен период, продължил над 20 дни. Имаше и няколко „счупени“ студени рекорда за деня, а отклонението от норма за някои дни в отрицателна посока беше близо 10°C. В много райони от страната бяха регистрирани повече дни със снежна покривка отколкото през цялата изминала зима. През последната седмица на месеца настъпи промяна в атмосферната циркулация и температурите бяха чувствително над норма, като положителните аномалии достигаха до 6, 8 °C и това е причината март 2022 г. да не бъде записан, като един от най-студените месеци, откакто се правят измервания.

Ледена покривка

В Арктика площта с морски лед за март 2022 е с 5,3% по-малко от средната за 1981 – 2010 г. Тази стойност е подобна и на тази за изминалия февруари и всъщност продължава тенденцията започнала от месец юли 2021 г., на площи под средните, но със сравнително голяма разлика от годините с рекордно малък лед. Например, за март годината с рекордно малка площ е 2018 г., когато отрицателната аномалия достига 7,2%. 

Фигура 6. Отклонение в % на концентрацията с морски арктичен лед площ през март 2022 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. Източник: C3S/ECMWF

В регионален план с по-ниска концентрация на морски лед от обичайното се наблюдава в източната част на Атлантическия океан – в Баренцово море, източно от Шпицберген и в Датския проток, като само малка област с концентрации над средните се срещат в северната част на Гренландско море (Фиг. 6). В тихоокеанския сектор концентрациите бяха около нормите, като в Берингово море от към Аляска са поднормени, а от към Русия наднормени. По-малки от средното е площта с морски лед в района между Сахалин и Камчатка. 

В Антарктика през март 2022 г. обхватът на морския лед продължава да бъде значително под средните стойности за периода 1981 – 2010 г. и е с около 25% по-малко от нея. Тези данни нареждат тазгодишният март на второ място по най-ниско равнище по антарктически лед, като водач е месец март през 2017 г. 

Фигура 7: Отклонение в % на концентрацията с морски антарктичен лед площ през март 2022 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. Източник: C3S/ECMWF

Картата на аномалиите на концентрацията на морския лед за антарктическия регион за март 2022 г. показва много под средните концентрации в морета на Рос и Амундсен, като и двете останаха до голяма степен без лед през месеца (Фиг. 7). Концентрации под средните преобладават и в северната част на море на Уедъл. Малки зони с над средните концентрации се наблюдават само на няколко места около континента, особено в източното море на Уедъл. 

Март 2022 г. затвърди тенденцията на месеци с преобладаващи положителни аномалии, но със стойности далеч от рекордните. Т.е. макар и без екстремни положителни аномалии, повишението на глобалните температури продължава с пълна сила. Промените, които настъпват в температурния фон се отразяват и на заобикалящата ни флора и фауна. Безспорно доказателство за това през изминалият месец са промените, които настъпват при коралите в Големия бариерен риф. Няма как да не изтъкнем, че тези промени се случват в условията на Ла Ниня – условия, които способстват за по-ниски температури около Австралия. Резонен е въпросът какво би станало при развитие на Ел Ниньо. Това е един малък пример до какво могат да доведат промените на климата. Подробен анализ на състоянието на планетата ни през призмата на климатичните промени може да прочетете в най-новият доклад на IPCC на страниците на Климатека. В неговата трета и последна част се казва, че без спешни, ефективни и справедливи действия по смекчаване, промените в климата все повече ще застрашават здравето и поминъка на хората по света, както и състоянието на екосистемите и биоразнообразието. Повече подробности може да намерите тук

Кредит заглавна снимка: Adobe Stock Images (свободен лиценз).


*Публикацията е част от поредица, която прави обзор на метеорологичните и климатичните условия на глобално, регионално и локално ниво. Ежемесечните публикации излизат в рамките на следващия календарен месец и са базирани на обзор на Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) за предходния месец.


Виж още:


В публикацията са използвани материали от: