Лято 2020 г. – отново по-топло от нормалното

С приключването на лятото, на 3-ти септември, екипът на Климатека, организира онлайн събитие Рискови явления в условия на климатични промени: валежи и пожари, в което направихме обзор на метеорологичната обстановка в България за отминаващото лято, както и анализ на състоянието на валежите и пожарите в България за 2020 г. и последните години. Видеото от уебинара ни може да гледате тук, а тук може да бъде намерена презентацията. А информацията, която представихме ще бъде публикувана в последователни статии в сайта ни. Днес представяме първата публикация, свързана с метеорологичната обстановка това лято и анализ с предходни години в България. 

Симеон Матев е доктор по климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“, като основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси. Има богат медиен опит, бил е в екипа на „Времето“ в почти всички наши телевизии, както зад кадър, така и в ефир.

Въпреки все още летните температури в нашата страна, които се наблюдават в момента, летният сезон климатично завърши на 31 август. Климатично сезоните в умерените ширини са с продължителност точно по три месеца. Лятото включва месеците юни, юли и август и когато се говори, че лятото е било по-топло от нормалното се има предвид, че средните температури на трите летни месеца са по-високи от обичайните за този период на годината. 

Често се получава разминаване между климатичното начало и край на сезоните и фактическото време, което е навън. Така е и тази година, температурите продължават да са летни и ще останат такива поне до около 20-ти септември. Когато средните температури трайно паднат под 15℃, тогава вече и в метеорологичен аспект, може да се каже, че лятото е приключило. Астрономически есента започва обикновено на 23 септември, но понеже 2020 г. е високосна това ще се случи на 22 септември в 16:31 ч. 

Начало на лято 2020 г.

Тази година първите летни горещини се усетиха още в средата на май, когато на много места температурите надхвърлиха 30℃. Бяха поставени и някои майски рекорди за най-висока температура. Например в София бяха отчетени 34,1 ℃, температура не измервана до момента през м. май в цялата инструментална история на метеорологичната станция, разположена в кв. Младост. Нещо повече, тази стойност не можа да бъде подобрена през целия летен сезон и така за тази година най-високата температура в София е измерена не през летния сезон, а през м. май. Такава ситуация се получи и в други райони на Западна България с надморска височина над 500 м, както и в някои части на Предбалкан. Въпреки тази гореща вълна, м. май средно за страната завърши със средни месечни температури близки до нормата. Горещите дни в средата на месеца съвпаднаха и с безвалежен период и в някои места на страната рискът от пожари се увеличи (фиг.1 ). Например в обл. Смолян са отчетени 19 пожара, което за тази част от годината в планинските райони е повече от нормалното. 

Фиг.1. В средата на май безвалежен период и високи температури са причина за 19 пожара в обл. Смолян.   Източник:на данни: МВР, снимка pixabay.com

Юни

Първият летен месец юни започна със студено време и с чести валежи. Повечето дни от месеца бяха с температури около и под нормата. На 3-и юни минималните температури в котловините  бяха между 0 и 3 градуса. Едва последните 4-5 дни от месеца бяха наднормени. София има само един ден с температура над 30℃, а най-високата в страната е под 37℃. Месечната аномалия (отклонение от нормата) е плюс 0,5℃, по-висока в Източна България (фиг.2). 

https://www.stringmeteo.com/synop/bg_map3.jpg
Фигура 2. Средни месечни температури и отклонение от нормата през месец юни 2020. (източник: станции от мрежата на НИМХ и частни АМС от мрежата на stringmeteo.com) . Изработено от stringmeteo.com    

                                                                                                            

Честите и нерядко обилни валежи поддържаха сравнително ниска степен на пожароопасност и възникналите пожари на територията на страната бяха с малки като размери и на брой. В Североизточна България често се създаваха условия за мощни гръмотевични бури и поройни извалявания, като на места в тази част, вследствие на интензивните валежи бяха нанесени поражения по инфраструктурата и в частни стопанства. В някои райони на Североизточна България месечните количества валеж бяха 3 до 4 пъти над нормите, а в Западна България обратно – валежните количества бяха под нормите.

Юли

Юли започна с горещо време, но постепенно температурите се нормализираха; дори в средата на месеца имахме няколко по-хладни и мрачни дни. Към края на месеца горещините се завърнаха и големи части от страната в последните дни отбелязаха най-високите температури от началото на лятото. Традиционно най-горещо бе в Сандански, където бяха отбелязани 40,2℃. Месечната аномалия за месец юли е +1,7℃ (фиг. 3).

Фигура.3. Средни месечни температури и отклонение от нормата през месец юли 2020. (източник: станции от мрежата на НИМХ и частни АМС от мрежата на stringmeteo.com). Изработено от stringmeteo.com    

                                                                                                            

През юли над северозападната половина на страната валежите бяха често явление, като валежните обстановки се редяха през 4-5 дни. Не липсваха и интензивни извалявания и поройни валежи, предизвикали временни затруднения в нормалния ритъм на живот в засегнатите райони. Повече за интензивни и екстремни валежи може да прочетете в авторските ни публикации в глобален мащаб и в България. В Източна и най-вече в Югоизточна България се оформи трайно засушаване вследствие на липсата на валежи и високите температури. През втората половина на месеца възникнаха няколко по-мащабни пожара, основно в областите Хасково, Ямбол и Кърджали. 

Август

Месец август предложи подобно на юли време като характер, но с по-високо термично ниво. Аномалията за месеца средно за страната беше +2,5℃ (фиг. 4). Отново се запази разликата запад-изток. Въпреки че не бяха измерени екстремно високи температури над 40 градуса, през повечето дни максималните температури се движеха от 28 до 35℃.

https://www.stringmeteo.com/synop/bg_map3.jpg
Фигура.4. Средни месечни температури и отклонение от нормата през месец август 2020 г.. (източник: станции от мрежата на НИМХ и частни АМС от мрежата на stringmeteo.com). Изработено от stringmeteo.com

Във валежно отношение юлската тенденция продължи и през август. Над западната половина на страната честите валежи продължиха, а над източната бяха редки или изцяло липсваха. Това беше и причината за големите пожари в Югоизточна България обхванали големи площи и застрашили няколко населени места. Още нова информация за пожарите ще може да прочетете съвсем скоро на нашия сайт. Друга гледна точка за пожарите може да видите тук, а за пожарите и климатичните промени тук

Обобщение

Лято 2020г. завърши с общо отклонение от нормата от +1,6℃. Както се вижда и по-горе, най-малка е аномалията на юни, а най-голяма на август. От 2000 г. до 2020 г. летата у нас имат средно отклонение от 1,7℃, като по този начин лято 2020 г. се движи точно според средното отклонение. В класацията на летата от 2000 г. насам, тазгодишното лято се намира на 11-а позиция по наднорменост от 21 лета; или заема „златната среда“ (фиг. 5.). Водещи в това отношение са летата на 2012, 2007 и 2003 г. Въпреки че летата през последните няколко години не са с екстремни отклонения, то се наблюдава тенденция на повишение от 0,26℃ на десетилетие. Средните минимални температури за последните 30 години са се повишили с 0,6℃, а средните максимални температури с точно 1,0℃. 

Фигура.5. Отклонение на средната температура за летния сезон от 2000 г до 2020 г., спрямо нормата за референтния период 1961-1990 г. (източник: станции от мрежата на НИМХ и частни АМС от мрежата на stringmeteo.com). Изработено от „Климатека“

От трите летни месеци най-голямо отклонение от средните температури за последните 21 години показва месец август със средна аномалия от +2,2℃, следван от юли с 1,7℃ и юни с 1,2℃. При такова сравнение тазгодишният август е с по-висока аномалия от средната, юли е с отклонение колкото и средното, а юни в това отношение е бил направо студен с аномалия за 2020 г. от +0,5℃ при средна аномалия от +1,2℃. Можем да заключим, че август отново „отсрамва“ лятото, особено с почти хладния за съвременните стандарти юни (фиг. 6.). 

Юни е и единственият месец, който през новия век е имал отрицателна аномалия спрямо нормата. Това се е случило през 2001 г. и 2005 г. Всъщност 2005 г. е и единствената година, през която летният сезон у нас не е бил с положителна аномалия, като основна причина за това са честите валежи и по-голямата облачност от обичайното. Това в съвремието обаче вече е невъзможно, като 2014 г. доказа, че дори при много наднормени валежи, които се случиха тогава, средните температури остават над нормата (фиг. 5).

На Фигура 6 се виждат и различните комбинации на аномалиите от трите летни месеца, като в най-горещите лета, като 2012 г. и 2007 г., юни участва активно при формирането на екстремно високата сезонна аномалия. 

Фигура 6: Динамика на летните месеци от 2000 г. до 2020 г., по данни от stringmeteo.com

Лято 2020 г. показа една умерена наднорменост на сезонна база, с неравномерно разпределение на валежите, както по време, така и по територия. Засушаването настъпило в Югоизточна България трудно ще бъде преодоляно през септември и именно в тази част на страната през следващите дни рискът от пожари е изключително висок. Поради засушаването и в останалата част на страната настъпило през последните дни на август и първите на септември също се установява вече висок риск от пожари. 

Тази статия е част от уебинар проведен на 03.09.2020. Цялото видео може да гледате тук.


Източници на данни и информация: