Как умният транспорт ще подобри начина ни на живот?

Д-р Лидия Витанова от авторския ни екип в интервю за Bloomberg TV Bulgaria относно умния градски транспорт.

Умният транспорт е подход, който ползва различни видове иновативни и модерни технологии в транспортните системи. Пример за това са облачни изчисления и безжични комуникации, като най-важно е да се отбележи връзката между превозни средства, хора и градска инфраструктура. Ползите от него са много, а основното предизвикателство на пътя му е изпълнението на съответните мерки. Това каза Лидия Витанова,  автор в “Климатека”, климатолог и инженер-еколог в интервю на Милен Симеонов в предаването ”Made in Green” с водеща Роселина Петкова.

В ефира на предаването Витанова разказва за основните ползи на умния транспорт. Според нея на първо място е безопасността, която той осигурява. Освен това умният транспорт борави с множество данни, които осигуряват по-добро управление и съответно ефикасност на използването. И не на последно място, умният транспорт съдейства и в борбата с климата.

Гостенката разказва, че през последните години вече има доста мерки и политики, свързани с умен транспорт у нас. Пример за това е употребата на електромобили и електрически скутери, подмяната на старите автобуси в градския транспорт, споделените пътувания, използването на различни приложения и др.

”Има по-краткотрайни и по-дълготрайни мерки за бъдещето на умния транспорт. Смятам, че най-лесните мерки са ние да бъдем осведомени относно как можем да помогнем за това да подобрим нашия начин на живот в градски условия и в по-малките градове. Трябва да знаем какво е нужно да направим, за да облекчим негативните последствия от транспорта, трафика, замърсяването на въздуха и да бъдем съпричастни на тези проблеми. Но освен наша, отговорността е и на местните власти.”

Според Витанова основното предизвикателство пред умния транспорт е именно изпълнението на мерките, защото независимо дали има създадени политики, ако те не се изпълняват и не работят ефективно, би било трудно умният транспорт да се развива.

”Знаем и че в доста градове инфраструктурата не е много добра и оттам произлизат различни проблеми като задръствания, занижаване на качеството на живот, климатични промени и т.н. Затова смятам, че най-голямата трудност е това във всеки един град да се подходи индивидуално към даден проблем с трафика, с начина на живот и с климата в самата територия.”


Пълният запис от интервюто изгледай тук.