Учени и журналисти работиха заедно по темата за климатичните промени в лабораторията “Наука и журналистика за климата”

Онлайн събитието се проведе едновременно в 4 различни страни от Централна и Източна Европа

Заглавна снимка

В периода от 16 до 23 ноември 2022 г. се проведе онлайн лабораторията “Наука и журналистика за климата”, организирана от научнопопулярната платформа за климатичните промени Климатека. Ние, от Климатека, вярваме, че не само за нас, но и за обществото ни, е важно да говорим вярно и компетентно за наука. Затова събитието свърза учени и журналисти, като им даде възможност за съвместна работа по темата за климатичните промени. Включиха се общо 16 души, от които бяха сформирани 8 екипа. 

Журналистите и учените работиха по двойки, по теми, свързани с климатичните промени и връзката им с България, като нямаше ограничения в журналистическите жанрове и всяка двойка имаше гъвкавостта да определи сама конкретната тема и процеса си на работа. 

Целта на тази лаборатория беше да насърчи по-доброто сътрудничество между журналисти и учени, които съвместно да разкрият нови, оригинални и въздействащи истории, които си струва да се разкажат. В лабораторията участваха учени и експерти от различни области – от природни науки и енергетика, до здраве и психология. В лабораторията се включиха журналисти от различни медии, сред които имаше представители на Българската телеграфна агенция, Българското национално радио, в. “Капитал”, 3eNews и MediaPool. 

Лабораторията се проведе едновременно в 4 различни страни от Централна и Източна Европа. Екипите работиха на местно ниво, за да представят най-добрите истории в контекста на своята страна. Лабораторията завърши с общо онлайн събитие, в което се включиха участници от 4-те държави и споделиха впечатления от съвместната работа и темите, които са избрали да разработят. Срещата продължи с дискусия за отговорността и на медиите, и учените да преставят на обществото по-задълбочена и по-качествена информация по научни теми.

В резултат на колаборацията в България бяха създадени следните медийни материали: 

Човешката дейност засилва парниковия ефект и Земята не може да се охлади

Борислава Бибиновска (БТА) и д-р Симеон Матев

Линк към материала


Проектът “Разкриване” търси причините за счупения разговор за климата

Василена Мирчева (БНР – Христо Ботев) и д-р Милена Статева

Линк към материала


Чистият въздух – отговорност на всички

Йорданка Петрова (БНР – Радио Видин) и д-р Христо Панчев

Линк към материала


Култура на красотата и климатичните промени

Росинка Проданова (БНР – Благоевград) и д-р Зорница Спасова

Линк към материала


Връзката на ледниците и снежниците с климатичните промени; Ефектът на климата върху ледниците

Елена Пъневска (БНР – Радио София) и доц. д-р Емил Гачев

Линк към материала


Хранителните отпадъци и загуби – влияние върху климата и природата 

Рая Лечева (3e-news) и Асен Ненов

Линк към материала


А това в жълтия контейнер ли да го изхвърля?

Ани Коджаиванова (Капитал) и д-р Надежда Ангелова

Линк към материала


Проблеми на дърветата в градска среда

Йорданка Герасимова (БНР – Радио Видин) и доц. д-р Момчил Панайотов

Линк към материала


Събитието е част от международен проект „Журналистика и наука за климата“, който се изпълнява от “Климатека” и фондация “БлуЛинк”, съвместно с партньори от Унгария, Румъния и Сърбия, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). В рамките на проекта бяха реализирани серия от събития в 4-те държави, които имат за цел да подпомогнат колаборацията между учени, експерти и журналисти в отразяването на темата за климатичните промени. 

Част от събитията и дейностите, които се проведоха в България:

  • Анкети сред учени и журналисти, за да се установят какви са основните бариери в представянето на науката пред обществото.
  • Кръгла маса с журналисти за обсъждане на проблемите и предизвикателствата пред медиите и журналистите в отразяването на науката и в частност теми, свързани с климатичните промени. 
  • Семинар “Как да превеждаме науката за климата на достъпен език” предназначен за учени и експерти, в който участваха 15 учени от различни дисциплини. В него бяха представени съвети, инструменти и добри практики за комуникация на науката на по-достъпен език. Както и въведение в медийния контекст и от какво имат нужда журналистите.
  • Семинар за учени и журналисти, в който бяха разгледани други важни аспекти от съвместната работа на двете групи в посока подобряване на отразяването на науката за климата. Освен това участниците в събитието имаха възможността да установят лични контакти с другата страна и по този начин да създадат дългосрочен мост между науката и журналистиката.
  • Уебинар за учени и експерти “Как да представяме успешно науката? Дискусия с редактора на Carbon Brief”. 

Повече за проекта, може да видите тук