Водният ресурс на България намалява в някои райони

Интервю на проф. Емил Гачев от авторския ни екип по БНР – Радио Пловдив, по темата за водните ресурси на България.

България разчита едва на 25% от пресноводните си ресурси, а климатичните промени могат да обострят риска от воден дефицит в уязвимите райони. Това показва доклад на двама български учени – проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН и д-р Валентин Симеонов, които са и автори в платформата „Климатека“. 

 „Тези 25% от ресурса е ресурсът, който се формира върху нашата територия и който е основно питейният ресурс. При сегашните климатични условия средно годишно е достатъчен за задоволяване на потребностите ни. 

На общо национално ниво страната не изпитва воден стрес, но заради променливия климат през последните години в определени периоди може да се усети дефицит на вода в някои части от страната. По-осезаемо това е през лятото.

Застрашените региони от намаляване на водните ресурси са Югоизточна, Източна и Североизточна България. Това са районите, които са по-далеч от планините, тъй като те са основните зони, в които се формират водните ни запаси“, коментира проф. Гачев. 

Добави още, че другите 75% от водния ресурс идват от река Дунав, но той има транзитен характер. По думтие на проф. Гачев те не са пълноценен ресурс, понеже трудно могат да се използват за питейни цели. Използват се за охлаждане на АЕЦ „Козлодуй“ и за напоителни цели.

Затова според проф. Гачев е важно да се мисли за по-рационално управление и използване на водните ресурси, както и за подходящи технологични решения в тази насока. 

Сред решенията са намаляване на загубите на вода по водопреносната инфраструктура, въвеждане на производства със затворени цикли на водоползване, поддържане на дренажните съоръжения. 


Пълния запис от интервюто изслушай тук. Прочети повече за пресклуба по темата за водите в България с участието на проф. Гачев тук.