Доц. Емил Гачев: Прогнозите за климата в България са за затопляне и засушаване

Интервю на Емил Гачев от авторския ни екип в БНР – Радио Благоевград относно влиянието на климатичните промени върху микроледниците в Пирин.

От това, което знаем, може да се каже, че  перспективите за климата в България са за известно засушаване в следващите десетилетия, паралелно със затопляне“,

очерта в интервю за Радио Благоевград близкото бъдеще за климата доц. д-р Емил Гачев от катедра “География, екология и опазване на околната среда” в Природо-математическия факултет на Югозападния университет в Благоевград.

В тази връзка той прогнозира продължаваща тенденция на свиване на двата микроледника в Пирин планина, така като от средата на ХIХ век насам те са намалили площта си между една четвърт и една втора, а има и такива, които са изчезнали напълно.

За учените ледниците са най-добрите индикатори за промените в климата. Първите изследвания на пиринските микроледници започват учени от Географския институт и Института по хидрология и метеорология при БАН. От 2008 година те са в обсега на изследователския интерес на доц. д-р Емил Гачев и негови колеги от ЮЗУ Благоевград. Те поемат щафетата от изследователи от град Дрезден, Германия, които през 2006 година откриват лед на възраст около 100 години. Към момента, пиринските микроледници са най-южно разположените ледници в Европа.


Цялото интервю изслушай тук.