Кораловият риф подлежи на възстановяване при нормализиране на водната температура

Доц. д-р Емил Гачев от екипа ни в интервю по Bloomberg TV Bulgaria относно въздействията на климатичните промени върху океаните.

Основният проблем в Световния океан е все по-голямото натрупване на отпадъци. Наблюдава се загуба на биоразнообразие, но този процес е комплексен и зависи както от замърсяването, така и от промените в температурата. Повишаването на градусите на водата води до намаляване на способността ѝ за разтваряне на газове и възможността да ги абсорбира. Това влияе и на водните организми, тъй като всеки от тях е с определен температурен толеранс. Коралите например са едни от най-температурно чувствителните организми, като горещите вълни и повишената температура на водата им се отразяват изключително негативно. Въпреки това е установено, че при нормализиране на градусите на морската вода в границите, в които тя е оптимална за развитието на коралите, кораловият риф подлежи на възстановяване. Това каза Емил Гачев, географ в Югозападен университет ”Неофит Рилски” в предаването ”Made in Green” с водеща Роселина Петкова.

”Океанът е една голяма система, така че когато се говори за замърсяване се имат предвид определени райони. Океанската система се състои от кръгови течения на повърхностната водна циркулация, при които водата се върти покрай бреговете с по-голяма скорост докато в центъра остава статична. Именно тези статични водни маси в центъра на кръговете на теченията са място, където отпадъците съвсем естествено се концентрират.”

Гачев разказва, че се изпробват технологии за почистването на тези отпадъци в редица страни по света и най-вече в САЩ. Гостът изтъква обаче много сериозен проблем в това отношение, а именно, че пластмасата е материал, който постепенно се разгражда на по-малки и по-малки парченца. Тези малки частици впоследствие се превръщат в микропарчета, които не са забележими с просто око и могат да бъдат отстранени с много фино филтриране на водата, което засега е технологически невъзможно да бъде извършено.

”Океанът е една огромна поглъщателна система за въглерод, която смекчава ефектите от глобалното затопляне чрез поглъщането на огромни маси въглероден диоксид. Това обаче става за сметка на една промяна на киселинността на морската вода, която за последните 60 до 70 години е нараснала с 30%.”


Основният проблем в Световния океан е все по-голямото натрупване на отпадъци. Наблюдава се загуба на биоразнообразие, но този процес е комплексен и зависи както от замърсяването, така и от промените в температурата. Повишаването на градусите на водата води до намаляване на способността ѝ за разтваряне на газове и възможността да ги абсорбира. Това влияе и на водните организми, тъй като всеки от тях е с определен температурен толеранс. Коралите например са едни от най-температурно чувствителните организми, като горещите вълни и повишената температура на водата им се отразяват изключително негативно. Въпреки това е установено, че при нормализиране на градусите на морската вода в границите, в които тя е оптимална за развитието на коралите, кораловият риф подлежи на възстановяване. Това каза Емил Гачев, географ в Югозападен университет ”Неофит Рилски” в предаването ”Made in Green” с водеща Роселина Петкова.

”Океанът е една голяма система, така че когато се говори за замърсяване се имат предвид определени райони. Океанската система се състои от кръгови течения на повърхностната водна циркулация, при които водата се върти покрай бреговете с по-голяма скорост докато в центъра остава статична. Именно тези статични водни маси в центъра на кръговете на теченията са място, където отпадъците съвсем естествено се концентрират.”

Гачев разказва, че се изпробват технологии за почистването на тези отпадъци в редица страни по света и най-вече в САЩ. Гостът изтъква обаче много сериозен проблем в това отношение, а именно, че пластмасата е материал, който постепенно се разгражда на по-малки и по-малки парченца. Тези малки частици впоследствие се превръщат в микропарчета, които не са забележими с просто око и могат да бъдат отстранени с много фино филтриране на водата, което засега е технологически невъзможно да бъде извършено.

”Океанът е една огромна поглъщателна система за въглерод, която смекчава ефектите от глобалното затопляне чрез поглъщането на огромни маси въглероден диоксид. Това обаче става за сметка на една промяна на киселинността на морската вода, която за последните 60 до 70 години е нараснала с 30%.”


Пълния запис от интервюто изгледай тук.