Конспирациите за климата задълбочават проблема

Елица Станев Бритън от авторския ни екип в интервю за БНР Христо Ботев в предаването “Лабиринти на познанието”, където разкава за проблема с конспирациите за климатичните промени.

“Климатичните промени са заговор, скроен от тайно общество”, “това са неща, които не ни засягат”, “борбата с климатичните промени са извинение за разглезени тийнейджъри да не ходят на училище” – всички ние поне веднъж сме попадали на подобно твърдение.

Конспирациите за климата са частен случай на магичното мислене, което обяснява сложни процеси и явления с прости и ефектни обяснения, които почти задължително снемат от нас отговорността.

Научният консенсус по темата звучи като отвлечен и абстрактен факт, на фона на Всеки-сам-си-преценя модата.

Това води до апатичност и отказ от поемане на дела лична отговорност, а липсата на обективна информация в медиите и незадоволителното ниво на разбиране на научни данни от населението, както и конспирациите за климата често водят до политически и социални конфликти, което се явява пречка пред вземането на адекватни стъпки на локално и глобално ниво.

Социалната психология е една от основните науки, занимаващи се с въпроса за конспирациите, било фикционални или базирани на реални явления. Климатичната психология е научна сфера, появила се още през 60-те години в САЩ и се занимава с връзката между човека и природата.

Пълния запис на интервюто изслушай тук. Статията на Елица Станев-Бритън относно климатични конспирации прочети тук.