Влажната зона “Долни Богров – Казичене” – красива, но без план за управление

Дина Сиракова от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио София относно влиянието на климатичните промени върху защитените зони и по-специално за защитена зона “Долни Богров – Казичене”.

Защитените зони у нас не се стопанисват устойчиво. Такъв е и случаят със защитена зона “Долни Богров – Казичене”, която е част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, обявена за защитена през 2007 г. по Директивата за птиците.

Това обясни пред Радио София Дина Сиракова. В търсене на обект за дипломната си работа и по съвет на ръководителя си гл. ас. д-р Калина Пачеджиева посещава тази влажна зона и се влюбва в нея.

“Тя е на 10-15 км от София – между с. Долни Богров, Казичене и Равно поле. Много е красива, но има много проблеми – казва Сиракова за въпросната зона. – Рибарите от години я познават и посещават. Около 60% от нея са обработваеми земи.”

По думите на еколожката, преди 50-ина години там е било голямо мочурище. Имало е езера. Направени са канали за откриване на още земеделски терени.

В зоната има няколко вида птици, които са застрашени и 11 вида които са от значение за Европа. На това място могат да се срещнат и много растителни видове, които са от значение за нашата природа.

Най-големите замърсявания са около блатата. Имало е инициативи за мониторинг на птиците, но много малко – за почистване. Последното е направено тази есен. В него са се включили 4 организации – “Биоразнообразие”, “За Земята”, “Грийнпийс България” и “Спаси София”.Според Сиракова, общо взето, зоната е занемарена, има много нерегламентираните сметища. Започва процес на засушаване, деградация, на промяна на екосистемата. Може да се наложи застрашените видове да си търсят други местообитания, което ще създаде стрес при тяхната миграция.

Младата еколожка силно препоръча да бъде изготвен план за управление на зоната – след това ще могат да бъдат формулирани мерки и предложения за устойчиво стопанисване.

Дина Сиракова е част от авторския екип на “Климатека”. Тя е еколог, завършила бакалавър “Екология и опазване на околната среда” в Лесотехническия университет и магистър “Опазване на околната среда” в Софийския университет. Дипломната ѝ работа е на тема природни и антропогенни местообитания в защитена влажна зона “Долни Богров-Казичене” във връзка с европейския проект “Game on! Do not let climate change end the game”. Интересите ѝ включват опазване на влажни зони, технологични иновации в полза на околната среда и енергиен преход.


Пълния запис от интервюто изслушай тук.