Декември 2020 г. – шестият най-топъл декември в глобален мащаб

Средните температури за декември 2020 г. са петите най-високи в Европа, а в България е най-топлият декември за този век

Симеон Матев е доктор по климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“, като основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси. Има богат медиен опит, бил е в екипа на „Времето“ в почти всички наши телевизии, както зад кадър, така и в ефир.

Декември 2020 г. е най-топлият от началото на века в България, петият най-топъл в Европа и шестият най-топъл в света. Над Скандинавския полуостров положителните аномалии продължават, докато големи части на Азия бяха с температури по-ниски от нормалното. Концентрацията на морски лед е третата най-ниска от 1979 г., докато тази в Арктика е близка до нормалната.    

Според обобщената информация от европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) средната температура на въздуха през декември 2020 г. в глобален план е с 0.43 °C по-висока спрямо стандартния климатологичен период (1981 – 2020 г.). Декември 2020 г. е с 0.3 °C по-хладен от най-топлите до момента през 2019 г. и 2015 г. и е по-студен и от декември през 2016, 2017 и 2018 г. По-този начин декември 2020 г. е шестият най-топъл декември от 1979 г. насам.

По света

Отново в по-голямата част на света, средните температури са над установените норми. Най-голямо положително отклонение има над акваторията на Карско море, по Сибирското крайбрежие на Северен ледовит океан, в големи части от Канада, както и в Тибет. В Северното полукълбо положителните аномалии са с по-голяма стойност от тези в Южното (фиг. 1). Наднормени са били средните температури в големи площи от Антарктида и Южна Америка. 

Фиг.1. Отклонение на средната температура на въздуха за декември 2020 г. спрямо нормата за 1981-2010 г. за цялото земно кълбо. Източник: C3S/ECMWF

В по-голямата част на Азия са отчетени температури под нормата. Районът източно от Каспийско море отбеляза отново чувствителна отрицателна аномалия от порядъка на 6 до 10 °С. По-хладно от обичайното е било и в други части на Централна и Югоизточна Азия. След няколко поредни месеца с положителни аномалии в Сибир също са отчетени по-ниски температури от обичайните, като наднормено е било само в Централен Сибир. Австралия също се откроява с отрицателни аномалии, с по-големи стойности в северозападните и централни части на континента. 

В Тихи океан в близост до Екватора температурите на въздуха остават по-ниски от обичайните. Причината е продължаваща (динамична графика, която се променя ежедневно) Ла Ниня. Чувствително по-студено е било и в акваторията на Северен Ледовит океан над Гренландия. 

В Европа

В Европа месец декември 2020 г. е петият най-топъл от 1979 г. насам с положителна аномалия 2.3 °C над средната за периода 1981 – 2010 г. Това е с 1 °C по-ниска стойност от рекордния до момента декември 2019 г.

Фиг.2. Отклонение на средната температура на въздуха за декември 2020 г. спрямо нормата за 1981-2010 г. в Европа. Източник: C3S/ECMWF

В регионален план относително най-топло, както и през ноември е на Скандинавския полуостров (фиг. 2). В тази връзка и в Норвегия и в Швеция 2020 г. е най-топлата в тяхната инструментална история. С голяма положителна месечна аномалия са и Балканите и северно от Карпатите. Декември 2020 г. е с нормални температури в Ирландия и части от Испания и студен в южната половина на Европейска Русия.

В България

В нашата страна декември 2020 г. е най-топлият за този век, а може да се твърди с голяма сигурност и за последните поне 50 години. Според данни от станциите на НИМХ, както и от стандартно разположени автоматични станции, изминалият месец има над 3.5 °C положителна аномалия спрямо периода 1981 – 2010 г. средно за страната.  Най-топло е било в големи райони на Южна и Източна България, а с по-малка положителна аномалия са части от западните и централни райони на Дунавската равнина и Предбалкана, както и някои планински части в Южна България. Въпреки, че месецът започна с ниски температури и зимно време, в големи части на страната включително и в някои нископланински такива през нито един ден от декември не е отбелязан валеж от сняг. И ако за Южна България това не е голямо изключение, то за Софийско е много рядко явление, дори и в най-топлите месеци декември в историята. 

Ледена покривка

В Арктика площта с морски лед за декември 2020 г. е на третото най-ниско ниво от 1979 г. насам, което е с 9% по-малко лед спрямо нормата (фиг. 3.). Като с по-малко лед са били само 2010 и 2012 г. В регионален план най-голяма отрицателна аномалия се отчита в Баренцово и Карско море, а положителна аномалия е отчетена само източно от Гренландия и части от залива Хъдсън. 

В Антарктика площите с морски лед са с 5% по-малки от средните. Концентрацията на морски лед през тазгодишния декември са много по-близки до обичайните стойности за разлика от тези през последните четири години (фиг. 4).  

Фиг.4. Отклонение в % на покритата с морски арктичен лед площ през ноември 2020 г. спрямо нормата за 1981-2010 г. Средната площ с морски лед за периода 1981-2020 г. е 12.8 млн км2. Източник: C3S/ECMWF

Декември 2020 г. продължи възходящата тенденция на положителни аномалии на средните температури в глобален мащаб, но с по-малки стойности отколкото предходните месеци. По този начин 2020 г. ще се нареди на второ място по най-гореща година след 2016 г. Повече подробности за изминалата 2020 г. очаквайте скоро.


*Публикацията е част от поредица, която прави обзор на метеорологичните и климатичните условия на глобално, регионално и локално ниво. Ежемесечните публикации излизат в рамките на следващия календарен месец и са базирани на обзор на Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) за предходния месец.


Виж още:

В публикацията са използвани материали от:

Снимка източник: lorapaskaleva, Unsplash