Климатека търси автори на научнопопулярни статии

Климатека е нова информационна платформа за отразяване на климатичните промени, която създадохме през юни 2020 г. В нея превеждаме науката за климата на достъпен език като представяме причините и следствията от климатичните промени. Желанието ни е да отразяваме глобалната действителност, но и ситуацията в България.

Сега сформираме нов авторски екип. До момента фокус на публикациите бяха география, климатология, метеорология, геоморфология и биоразнообразие. Търсим автори, експерти и учени, които да надградят съдържанието и да покрият по-широк спектър от теми, свързани с климатичните промени. 

Партнираме си с няколко идентични информационни платформи за климатичните промени в Централна и Източна Европа (Румъния, Сърбия и Унгария). Една от целите ни е да осъществяваме по-тясно партньорство и колаборация както на проектно, така и на съдържателно ниво. Идеята е екипите от учени от всяка държава да могат да обменят знание и опит и да си партнират в създаването на съдържание. 

От Вас очакваме:

Създаване и редакция на авторско съдържание. Това включва не само писане на статии в научнопопулярен стил за климатичните промени, но и активна роля при избора на нови теми, както и следене на актуалните проблеми, които да се покриват от Климатека. 

 • Редакция на статии – кандидатът ще работи в екип с други автори, с които ще имат колаборативен подход; 
 • Медийни участия – представяне на публикуваната статия, даване на интервюта и коментар по актуални теми, когато това е необходимо;
 • Участия в експертни научни и/или обществени събития (лекции, презентации, уебинари и др.)
 • Помощ за развитие на мрежа от учени и експерти; 

Умения и експертиза:

 • Настояща или завършена докторантура по природни, приложни или политически науки. Препоръчително в някоя от следните сфери: 
  • Политически науки
  • Икономика и/или енергетика 
  • Природни науки – климатология, биоразнообразие, геология и др. 
 • Опит в писане на статии, включително и на научнопопулярни статии;
 • Умение за работа в екип;
 • Самоинициативност и независимост;
 • Владеене на английски език;

Какво получавате още: 

 • Вашите публикации ще бъдат не само публикувани в Климатека, но ще бъдат популяризирани и представени в медийната ни партньорска мрежа;
 • Ще имате възможност за колаборация с регионален екип от учени – за обмен на идеи за нови публикации с идентични проекти на Климатека в региона;

Търсим както автори на хонорар, така и автори с твърд ангажимент за създаване на съдържание за Климатека. Работата е дистанционна. Условията са гъвкави и по договаряне. 

Свържете се с нас:

Ако проявявате интерес, изпратете ни CV и мотивационно писмо как смятате, че можете да допринесете за развитието на проекта на посочения имейл: info@climateka.bg. Официално обявеният срок беше 21.02.21, но приемаме кандидатури за автори и отвъд посоченият срок.