Категория : Природни процеси

Тази рубрика е насочена към взаимовръзките между измененията на климата и развитието на някои природни процеси и явления. Промените в климата се отразяват пряко на ерозията, свлачищата, срутищата и процесите на разрушаване на скалите. Повечето от тези процеси имат разрушителен характер и причиняват значителни материални щети. От друга страна климатичните промени водят до опустиняване, засушаване и/или преовлажняване, с което предизвикват редица необратими промени в околната среда.

Климатичните промени през последните 10 – 12 хил. години

Климатичните промени са предизвикани от промените в количеството постъпваща слънчевата радиация, концентрацията на парникови газове и аерозоли в атмосферата. Същите фактори са причина за климатичните промени в геоложкото минало на Земята, преди появата на човека.

Южният полюс се затопля по-бързо от останалата част на света

Ново изследване публикувано вчера (29.06.2020 г.) показа, че температурите на Южния полюс се повишават значително през последните 30 години. Покачването е с около 0,61 ± 0,34 ℃ на десетилетие, което е около три пъти над средното затопляне на глобално ниво. В резултат от направените анализи е установено, че през 2018 г. в станция Амундсен-Скот (фиг. 1), разположена на самия Южен полюс, както и в руската станция Восток, са отчетени рекордни температури с +2,4 ℃ по-високи от средната стойност за периода 1981-2010 г.

Пожарите – една по-различна гледна точка

В статията е разгледана взаимовръзката климатични промени – пожари. Посочва се тяхното безспорно негативно въздействие, но и се посочват някои неочаквани ползи от тях, както и различни приспособления, които имат растенията за живот в среда, често опустошавана от огън.

Интензивните валежи – зачестяващи явления в условията на климатични промени

Климатичните промени влияят не само върху температурите на въздуха и на океанската вода, но и върху валежите и техните основни характеристики. Към момента има множество данни за вече осъществило се нарастване на глобалната температура на Земята и предстоящо такова. При валежите не се наблюдава толкова ясна тенденция към нарастване на годишните валежни суми. Установена е обаче тенденция към нарастване на интензивността на валежите и зачестяване на екстремните валежи, които оказват негативен ефект върху природата и обществото.

Климатичните промени и пожарите

Публикацията разглежда опасността от разрастването на площите и пораженията от пожарите в следствие от климатичните промени. Разгледани са изследвания, свързани с увеличаването на пожарите, засегнали територии в Австралия, Канада и американския щат Калифорния.