Симеон Матев

79 Публикации

Аз ще се постарая да те информирам за времето и климата и хората и природата. За това какви промени настъпват в съвременния климатичен свят и как се отразяват те на широк кръг потребители на климата като природа и икономика, и не на последно място на най-големия потребител на нашата планета – човека. Целта ни е съдържанието, което представяме да бъде освен информативно и поднесено по подходящ и достъпен начин.

Парниковият ефект – необходимост или зло

Парниковият ефект регулира температурата на нашата планета и благодарение на него животът на Земята в сегашния си вид е възможен. Ако го нямаше, средната температура на Земята би била около минус 15 °C или с 30 °C по-малко от сегашната.

Температурните рекорди в Арктика продължават

След като в края на юни в град Верхоянск (Сибир) бяха измерени 38 градуса, на 25 юли на о. Шпицберген са отчетени 21.7 градуса, което е нов температурен рекорд за този северен остров.

Юни 2020 г. изравни рекорда на юни 2019 г.

Според европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) средната глобална температура за току-що изминалия месец юни е с 0.53 ℃ по-висока от средната температура за периода 1981-2010 г.

Основни замърсители на въздуха

Източниците на замърсяване на въздуха могат да бъдат природни и антропогенни. Замърсителите на въздуха са широк спектър от вещества. Чрез икономическата ни активност увеличаваме концентрацията им в атмосферата, което води от една страна до замърсяване на въздуха, а от друга до ускоряване на глобалното затопляне.

Въглеродният диоксид и климатът

Парниковият ефект е известен отдавна, но делът на парниковите газове се променя постоянно. Въглеродният диоксид вече достига нива на концентрация съизмерими с някои далечни геоложки епохи. Според повечето научни организации, антропогенната дейност е основна причина за повишаването на нивата на парникови газове. Пряката връзка между концентрацията на тези газове и температурата на въздуха говори за все по-ускорени темпове и на глобалното затопляне.

Климатичните промени и алергиите

Според СЗО от сенна хрема страда всеки трети човек на Земята, внасяйки дискомфорт в ежедневието му по време на поленовия сезон. Промените на климата изразяващи се в повишение на температурите удължават вегетационния период на растенията и удължават периода, през който е възможно да има алергични реакции свързани с полени.

Кратък преглед на климатичните промени от Рождество Христово до днес

Климатичните условия се характеризират с постоянни промени. И ако в началото на предишното хилядолетие температурите са били толкова високи, че са позволили на викингите да завладеят Гренландия, то в средата му настъпва обрат и се оформя един мини ледников период. За сегашното хилядолетие е характерно постоянно повишение на температурите и достигане на стойности, които не са достигани през изминалите повече от 200 години.

Какво е изменение на климата

Климатичните промени са неизменна част от ежедневието ни. Още от древността хората са наблюдавали промените във времето. По-задълбочено по тази тематика започва да се говори от средата на миналия век, като постепенно изследванията в тази област стават по-изчерпателни. Чрез различни методи са възстановени климатичните особености на различните геоложки и исторически епохи. За по-детайлно изследване на климата могат да се използват данни от инструменталните измервания с давност 200-250 години. В последно време се налагат различни термини, като климатични колебания, климатични изменения, климатични трендове и т.н, а най-широко е използван терминът „глобално затопляне“.

Каква е разликата между метеорология, климат и време

Метеорологията е науката, която изучава всички явления и процеси, развиващи се във въздушната обвивка на нашата планета. Метеорологичното „време“ е моментното състояние на атмосферата – т.е. каква температура, какво налягане, с каква сила и от каква посока духа вятърът и т.н. в настоящето. Климатологията се занимава със средното състояние на „времето“ за различни периоди в исторически план.