Август 2021 г. е по-топъл от обичайното в повечето региони на Земята

Като изненада могат да се приемат сравнително ниските средномесечни температури в Западна и Северна Европа, но в същото време в южните части на континента горещите вълни предизвикаха редица пожари

Симеон Матев е доктор по климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“, като основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси. Има богат медиен опит, бил е в екипа на „Времето“ в почти всички наши телевизии, както зад кадър, така и в ефир.

Август 2021 г. в повечето региони на Земята е по-топъл от обичайното, като най-големи положителни аномалии са наблюдавани в Източна Антарктида, в Гренландия и северно от Каспийско море. По-ниски от нормите са средните августовски температури в Западна Антарктида, Аляска и големи части от Западна и Северна Европа. 

Според обобщената информация от Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) средната температура на въздуха през август 2021 г. в глобален план е с 0,49 °C по-висока спрямо стандартния климатологичен период (1981 – 2010 г.) и месецът е бил с 0,31 °C по-топъл от новия климатологичен период 1991 – 2020 г. Август 2021 г. е с приблизителна еднаква аномалия с август 2017 г. и тези месеци са на трето място в класацията за най-топъл август от 1979 г. насам. Първи в тази класация е август на 2016 г., следван от август 2019 г. (Фиг.1). В графиката прави впечатление, че през настоящия век няма поднормен месец август, като последният такъв се случва през 1999 г. Най-студеният август от 1979 г. насам е отчетен през 1992 г. с отрицателна аномалия от малко над 0,3 °C. 

Фигура 1. Отклонение на средната температура на въздуха за август 2021 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. за цялото земно кълбо от 1979 г. насам. Източник: C3S/ECMWF

По света

В регионален план най-големите положителни аномалии, достигащи до 10, 12 °C са отчетени в три региона на света – Прикаспийската низина, Гренландия и Източна Антарктида. Тази голяма положителна аномалия в Източна Антарктида се случва на фона на отрицателна аномалия с почти същата големина в обширни части от Западна Антарктида (Фиг. 2). Това диполно разпределение на средната температура, случващо се в съседни райони, е характерна черта на глобалното затопляне и се наблюдава и през други месеци от годината в различни части на планетата ни. 

В останалата, по-голяма част от сушата на Земята са отчетени положителни стойности на аномалията. Особеното е, че над почти цялата територия на Австралия, Африка и Южна Америка са отчетени по-високи от нормалното средни температури. С положителна аномалия се характеризират и големи части на Сибир и източните части на Северна Америка. 

С отрицателни аномалии се открояват Централните щати на САЩ, Аляска, големи площи от Бразилия, Китай и централноазиатските републики. По-ниски от средните стойности са били средните температури и в Сенегал, Намибия и в западните части на Република Южна Африка. 

Фигура 2. Отклонение на средната температура на въздуха за август 2021 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. за цялото земно кълбо. Източник: C3S/ECMWF

През август 2021 г. температурите над моретата и океаните са продължили да бъдат преобладаващо над нормата. Този факт важи с пълна сила за почти цялата площ над Индийския океан, Северния ледовит океан, западната половина на Тихи океан и централните и северни части на Атлантика. В Южния Атлантик, както и южно от нос Хорн, са отбелязани най-големите отрицателни аномалии за въздуха над моретата и океаните. С отрицателна аномалия се отличават и големи площи от Източния Пасифик, най-вече в районите на Южния Тропик. Там след няколко месеца на неутралната фаза (линкът е към динамични графики, с променящи се ежедневно стойности) отново се забелязва засилване на Ла Ниня. Според изчисленията на математическите модели за следващите месеци отрицателната фаза на този природен феномен ще се усилва т.е. ще властва Ла Ниня. 

В Европа

В Европа средната температура на въздуха за месец август 2021 г. е била с 0,49 °C по-висока от нормата за периода 1981 – 2010 г., и почти равна на нормата за новия климатологичен период 1991 – 2020 г. Тези стойности определят август 2021 г., като най-студения от 2014 г. насам. Най-топъл август от 1979 г. насам е регистриран преди 3 години през 2018 г., а най-студеният датира от 1987 г. Последният поднормен август е отбелязан през 2005 г. 

В регионален план в Западна и Северна Европа август 2021 г. е бил със средни температури по-ниски от нормалното, като причината са честите Атлантически циклони. Над Испания, Италия и Балканите, както и над Източна Европа, са отчетени положителни аномалии, с най-големи стойности над централните части на Европейска Русия (Фиг. 3). Горещото време в средиземноморските държави се дължеше на антициклонален тип време, с чест пренос на горещи въздушни маси от Северна Африка. На 11 август 2021 г. на о. Сицилия бяха регистрирани 48,8 °C. Тази стойност се проверява от СМО, поради съмнения за нередности с метеорологичната станция, свързани с неправилно разположение на термометрите. Ако, все пак тези стойности се окажат верни – това ще бъде най-високата температура, измервана в Европа, подобрявайки предишния абсолютен максимум от 48,0 °C, отбелязан през 1977 г. в Атина. 

Фигура 3. Отклонение на средната температура на въздуха за август 2021 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. в Европа. Източник: C3S/ECMWF

В България

В нашата страна средномесечните температури за август 2021 г. са чувствително над нормата за периода 1981 – 2010 г., като по предварителни данни в повечето места отклонението на места е над 3 °C. Според данни от някои станции на НИМХ, както и от стандартно разположени автоматични станции, август 2021 г. е един от най-топлите през настоящия век, но отстъпвайки по топлина на август 2010 и 2012 г., и с близки стойности до август 2003 и 2008 г. По-големи положителни аномалии са отчетени в големи части на Централна и Южна България, както и в много планински райони. С по-малко отклонение от нормите се характеризират северозападните и североизточните райони, както и Черноморието. Интересно е да се отбележи, че първите две десетдневки са значително наднормени, докато третата е със средни температури, близки до обичайните, а в някои дни и малко под нея. В Сандански са отчетени 6 дни, в които максималната температура е достигнала или надвишила 40 °C, като най-високата температура за сезона там е 42,5 °C. 

Ледена покривка

Фигура 4. Отклонение в % на покритата с морски арктичен лед площ през август 2021 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. Средната площ с морски лед за периода 1981 – 2010 г. е 7,6 млн км2. Източник: C3S/ECMWF

В Арктика площта с морски лед за август 2021 г. е със 17% по-малко от средната за 1981 – 2010 г. (Фиг. 4.), или с около 1,3 млн. км2 под нея. Тези стойности определят тазгодишния август на 10-то място в класацията за най-малка площ, покрита с морски лед от 1979 г. насам (Фиг. 3). Водач в тази класация е август 2012 г., следван от 2020 и 2019 г. Годината с най-голяма площ с арктически лед е 1982 г. Последната година с наднормено количество арктичен лед през август е 2001 г.. Трябва да се отбележи все пак, че тази година площта, покрита с  с арктически лед, е най-голямата от 2014 г.  

През август в Северния ледовит океан продължава интензивното топене на ледената покривка, а площта ѝ в края на месеца наближава годишния минимум. В регионален план личи голямата отрицателна аномалия в концентрацията на морски лед северно от Гренландия, както и в почти целия Сибирски участък, с изключение на сравнително голяма по площ ивица около остров Северна земя, където се наблюдават положителни аномалии. Малки положителни аномалии са отчетени и северно от Аляска. 

В Антарктика през август 2021 г. обхватът на морския лед е над средните стойности за 1981 – 2010 г., с около 3% или с около 0,5 млн км2. Тазгодишната стойност на антарктичен лед е на 7-мо място по големина на площта с антарктичен лед (Фиг. 5) и продължава тенденция, започнала от м. март т.г., за концентрация на лед над средното. В базата данни е интересно да се отбележи, че годините с наднормена концентрация на леда са повече от тези с поднормена. Нещо повече, годините с най-много антарктичен лед са през изминалото десетилетие, което е в противовес на покачването на глобалната средна температура. 

Фигура 5. Отклонение в % на покритата с морски антарктичен лед площ през август 2021 г. спрямо нормата за 1981 – 2010 г. Средната площ с морски лед за периода 1981 – 2010 г. е 18,1 млн км2.

През август 2021 г. в повечето крайбрежни морета на Антарктида се наблюдават концентрации с морски лед над средните, като най-големи положителни аномалии се отчитат западно от Антарктическия полуостров и в Индийски океан. Отрицателни аномалии, но със сравнително малки стойности, са измерени в море Рос и на североизток от Антарктическият полуостров. 

Август 2021 г. е поредният наднормен месец в глобален мащаб, но това едва ли ще изненада някого. Все пак за изненада може да се приемат сравнително ниските средномесечни температури в Западна и Северна Европа. По-същото време в южните части на Стария континент поредица от горещи вълни станаха причина за измерването на екстремно високи температури, отключили редица пожари. В Антарктида също се наблюдаваха големи температурни контрасти в съседни райони. Тези климатични екстремности, според редица учени, ще зачестяват. Но повече подробности за евентуалните проблеми, свързани с климатичните промени, може да прочетете тук.


*Публикацията е част от поредица, която прави обзор на метеорологичните и климатичните условия на глобално, регионално и локално ниво. Ежемесечните публикации излизат в рамките на следващия календарен месец и са базирани на обзор на Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) за предходния месец.  


Виж още:

В публикацията са използвани материали от: