“Състояние на глобалния климат през 2020”

Годишната оценка на климата на Земята Световната метеорологична организация за 2020 г, извършена чрез 7 основни индикатори за световния климат – концентрации на парникови газове, температура, морско равнище, морски лед в Арктика, ледовете в Антарктида и др.