Пресклуб: Защо градовете трябва да “дишат” и ролята на градските дървета в контекста на климатичните промени

На 15 юни 2023 г. Климатека организира провеждането на пресклуб на тема “Необходими са нормативни промени за опазване на дърветата в градската среда?”. В него доц. д-р Момчил Панайотов разказа за значението на градската растителност и възможните начини за нейното опазване. Благодарим на всички присъстващи медии, които отразиха събитието!

Необходими са нормативни промени за опазване на дърветата в градската среда. Това каза Момчил Панайотов, преподавател в Лесотехническия университет, по време на онлайн дискусията “Защо градовете трябва да “дишат” и ролята на градските дървета в контекста на климатичните промени”.

Форумът беше организиран от “Климатека”- отворена платформа, чиято цел е да направи науката за климата достъпна за всички. 

Санкцията в съществуващата нормативна уредба за унищожаване на едно дърво е 80-300 лева. Предвижда се тя да бъде увеличена до около 4000 лева, а в изключителни случаи – до 10 хил. лева. Панайотов посочи, че на територията на Столичната община има над 5,5 милиона дървета, като 640 хиляди от тях са в София. Подробности за дърветата няма, а извършването на истински анализ е невъзможно, тъй като регистърът им не е пълен, допълни той.

Панайотов каза, че трябва да има работеща нормативна уредба, насочена към конкретни действия – пряко третиране на дървесната растителност като основен градивен елемент на зелената система на градовете, създаване на работещи наръчници за служители и за граждани, налагане на сериозни превантивни санкции при небрежно или умишлено нараняване на дърво, осигуряване на торба за забавено поливане на новопосадените дървета, създаване на експертни каталози, медийни кампании,

Очаква се засушаванията, както и интензивните бури, да зачестят, което ще доведе до по-голяма уязвимост за дърветата. По думите на специалиста дърветата ще станат по-уязвими за патогенни атаки, предимно гъбни, а това ще доведе до съкращаване на жизнения им период.

В градска среда дърветата имат силно намалено пространство за корените, често им липсва почва, подложени са на засилен стрес заради суша, третиране със смеси с високо съдържание на соли, добави Панайотов. Заради непознаване на дърветата и техните особености хората намаляват короните им по неподходящ начин и в неподходящ период от годината. Оформянето на короната трябва да започне, когато дървото е младо, а след това е необходимо и да се поддържа. 


Настоящият текст от е част от статията “Необходими са нормативни промени за опазване на дърветата в градската среда” на Десислава Пеева от БТА. Пълната статия можеш да намериш тук.

Виж публикации от пресклуба от други медии: