Защо е важно да бъдат ограничени невидимите емисии на метан от добив и пренос на изкопаеми горива?

Боян Зафиров от екипа ни участва в интервю за БНР Благоевград, където разказва за значението на емисиите на метан от газопреносните системи.

Краткият отговор е, че концентрацията на метана в атмосферата активно спомага за покачване на температурата на Земята и за последващите неблагоприятни климатични промени. „Метанът е вторият по важност парников газ, с до 28 пъти по-силен ефект от въглеродния диоксид. Ситуацията в момента с концентрацията на метана в атмосферата е сходна с най-неблагоприятния климатичен сценарий, който отразява загряване с над 4 градуса до края на века“.

Младият учен посочи още, че емисиите на метан от добив и пренос на изкопаеми горива са слабо регулирани, а тяхното количество – подценявано. Но развитието и модернизацията на технологиите за дистанционни изследвания през последните години спомагат за по-доброто им наблюдение. Така чрез спътникови данни от Европейската космическа агенция в периода 2019 – 2020 година са разкрити 1 800 изтичания на метан от газопреносните системи, най-вече в страните с голям добив и износ на изкопаеми горива – Русия, Туркменистан, САЩ, Близкия Изток и Алжир. В Европа и България, тези случаи са значително по-малко на брой и с по-малък мащаб. „България ползва и транспортира газ, като за този период от системата е отчетен само един случай на наша територия. Това е през февруари 2020 година в област Велико Търново, отчетени са до 10 тона на час, засегнатите територии са от няколко десетки километра“, съобщи още Боян-Никола Зафиров.

Пълния запис от интервюто изслушай тук. Статията на Боян Зафиров относно емисиите на метан прочети тук.