Гл. ас. Симеон Матев: Защита на бъдещето или каква планета ще оставим?

Д-р Симеон Матев от авторския ни екип в интервю за БНР – програма “Христо Ботев”, където коментира същността на климатичните промени по повод деня на климата.

Световният ден на климата, отбелязван на 15 май, насочва вниманието към изменението на климата и усилията на човечеството да намали въздействието му.

Човекът играе роля в климатичните промени чрез своята дейност. Затоплянето води до екстремни явления. Спирането на дейността може да помогне на Земята да компенсира промените. Бъдещето на планетата зависи от нас!

Разговорът с гл. ас. Симеон Матев, специалист по климатология и изменение на климата, в предаването “Нашият ден” разкрива важното предизвикателство за човечеството, а именно “Каква планета ще оставим на следващите поколения“.

Припомняйки, че нашата планета е в етап на развитие, която предлага най-добрите условия за човешкия живот, гл. ас. Матев изразява надеждата си, че следващите поколения ще продължат да живеят в същата обстановка. Отделно, той подчертава, че едва в последните 200 хил. години нашата планета се е превърнала в подходящо място за развитие на цивилизацията.

Въпреки това специалистът посочва, че цената на нашето благополучие е взимането на ресурси от земята, водещо до промени, които наблюдаваме ежедневно. По думите му причините за климатичните промени се класифицират в две големи групи – природни и антропогенни, като взаимодействието между тях формира съвременния климат.

В предаването специалистът подчертава още, че възможността да спрем промените на планетата и да осигурим благоприятно бъдеще за следващите поколения зависи и от нашите действия и начин на живот.

Матев посочва също, че в природните фактори, които влияят на климатичните промени, влизат редица явления като отстоянието на Земята от Слънцето, наклона на земната ос и притока на слънчева радиация от Слънцето. Тези факти се повтарят в определени интервали и в голяма степен определят периодите на затопляне и застудяване на планетата.

“Към тях трябва да добавим и вулканичните изригвания, движението на континенталните плочи, формата на континентите и други фактори“, посочва той.

“В медийното пространство в последните години голямо внимание се отдава на антропогенните фактори, свързани с дейността на човека. Човечеството има стремеж да живее по-добре, което изисква използване на ресурси от планетата. Важно е да се осъзнае, че в продължение на милиони години планетата е натрупвала парникови газове от ресурсите, които в момента използваме. Когато горим течни и твърди горива, изхвърляме тези газове в атмосферата и така усилваме парниковия ефект. Това води до повишаване на температурите и до по-често появяващи се екстремни климатични явления. Въпросът как можем да спрем покачването на температурите е сложен“, твърди той.

Според него е възможно температурите да се повишават дори и без дейността на човека, но акцентира върху това, че нашата дейност усилва затоплянето.

По думите на гл. ас. Матев, ако успеем да ограничим човешкия фактор, температурите може да не спрат незабавно да се покачват, но ще “помогнем на Земята да активира своите компенсаторни механизми“.


Пълният запис от интервюто чуй тук.