“Глобално затопляне с 1,5 ºC” – Обобщение за неспециалисти

Резюме на специалния доклад на IPCC относно последиците от глобално затопляне с 1,5 °C над пред-индустриалните нива, сценарии за емисии на парникови газове, в контекста на засилването на световната реакция срещу заплахата от промените в климата, устойчивото развитие и усилията за премахване на бедността.